Msze Święte Niedzielne

7.00, 9.00, 11.00, 15.00;  

Dzień powszedni

pn.-so. 6.30, śr. i czw. 18.00 (17.00); 

 

Aktualności

Dwa obrazy Przemienienia PJ.

Dwa obrazy Przemienienia PJ.

Dlaczego są dwa obrazy Przemienienia Pańskiego w Królówce.

            Obecnie w kościele parafialnym w Królówce w ołtarzu głównym można zamiennie zobaczyć dwa różne obrazy ukazujące Tajemnicę Przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. Zwykle w  okresie odpustu - przed i po 6 VIII, jest wystawiony obraz w nieco ciemniejszych kolorach, a w pozostałe okresy obraz w jaśniejszych i żywszych barwach z doklejoną złotą szatą Pana Jezusa i złotymi promieniami wokół głowy. W kronice parafialnej, którą pisał ówczesny proboszcz ks. Michał Ćwik, przybyły do Królówki z probostwa w Słupcu 27 XI 1934 r., można przeczytać, że w starym drewnianym kościele św. Jakuba są:

" 3 ołtarze w stylu barokowym. z których wielki ołtarz posiada obraz Przemienienia P. Jezusa, który to obraz mieli przywieźć dwaj Kapłani z Rzymu w 1620 r. Obraz sławny łaskami, do którego rok rocznie płyną rzesze wiernych zwłaszcza z okolic górskich na 6 sierpnia coroczny odpust (...) na dzień Przemienienia P. Jezusa przywożą chorych, a zwłaszcza dzieci, o których zdrowie proszą przed cudownym obrazem Przemienienia Pańskiego". W kancelarii parafialnej jest Liber gratiarum( Księga łask), w której od 1916 r. aż do 2022 r., są spisywane podziękowania za łaski i cudowne uzdrowienia, wyproszone przed Obrazem Pana Jezusa Przemienionego. Jest ich blisko 70. Wiele z nich ma potwierdzenie medyczne. We wspomnianej kronice parafialnej sprawa Obrazu wraca w 1957 r. Można przeczytać "Obraz Przemienienia Pańskiego zniszczony wiekami bo czczony od 1620 r. odesłano po odpuście 12 sierpnia do odnowienia...Ks. proboszcz odwiózł go do Bochni do P. Kasprzyka, profesora szkoły plastyków w Wiśniczu Nowym i malarza, który odnawiał cudowny Obraz MB z Bochni, ku ogólnemu zadowoleniu i proboszcza bocheńskiego i parafian(...) Kiedy Obraz oddałem w opiekę P. Kasprzykowi, ten odnawiając go zauważył, że wyłania się spod niego Obraz starszy Przemienienia PJ. Zawiadomiłem zaraz o tem Kurię Biskupią i otrzymałem od Ks. dr Smolenia Konserwatora zabytków polecenie ustne, aby zrobić autentyczne zdjęcie Obrazu wierzchniego, a potem wydobyć Stary Obraz. Kopia autentyczna wiernie została wykonana na 26 października  1957 r.  Wprowadzenia Obrazu dokonano uroczyście (...). Dnia 26 X wyjechałem do Bochni po Obraz i przywiozłem go na umajonym wozie. Po Obraz wyjechało 20 strażaków na koniach pod Wiśnicz Nowy pod dom Tworzydły (Sierawski). Na Sośliny do głównej drogi wyszła procesja z kościoła i dużo ludzi. Prowadził ją Ks. Katecheta (...) Obraz nieśli mężczyźni, kobiety, kawalerowie, panny przez Nową Wieś, której domy udekorowano pięknie. Dzieci  zebrane przy drodze powitały Obraz obsypały kwiatami (...) Gdy procesja przybyła pod kościół wyszedłem na most przy drodze i wprowadziłem Obraz na plebanię, gdzie był do niedzieli dnia następnego. 27 października w Święto Chrystusa Króla zebrała się liczna rzesza parafian i obcych i w uroczystej  procesji wyniesiono Obraz PJ. z plebanii... do kościoła (...) Obraz umieszczono w ołtarzu odnowionym odzłoconym".  Jak wynika z powyższych zapisów w kronice parafialnej, przywieziony Obraz nie był ani Obrazem z 1620 r. , ani Obrazem przekazanym do odnowienia, lecz wierną kopią Obrazu namalowanego na oryginalnym Obrazie z 1620 r.  Ks. Proboszcz Michał Ćwik, zarówno, gdy zaczynał pisać kronikę parafialną jak i przekazywał Obraz do odnowienia, pisząc że to Obraz z 1620 r. nie wiedział, że pod nim jest Obraz starszy - właśnie ten z 1620 r. Można przypuszczać, że Parafianie witając  piękny Obraz 27 października nie do końca wiedzieli, że to kopia tamtego Obrazu, lecz że to odnowiony Obraz powraca do Parafii. Tymczasem odkrywanie starszego Obrazu przez P. Kasprzyka z Bochni trwało 3 lata do 1960 r. W kronice Parafialnej w 1960 r. Ks. proboszcz Michał Ćwik napisał: "Dnia 7 sierpnia 1960 r. odbyła się uroczystość wprowadzenie do Kościoła odnowionego Obrazu Przemienienia PJ z r. 1620. Obraz ten wywieziono do Bochni do pracowni Pana Kasprzyka dyrektora liceum plastycznego w Wiśniczu Nowym w r. 1957. Był on zamalowany w r. 1890 jak twierdzi Profesor Dutkiewicz. Drugie malowanie zdjęto zrobiwszy naprzód wierną Kopję. Wykonał to Pan Kasprzyk w 1957 r. Trzy lata Obraz był w odnowieniu - w kościele tymczasem był Obraz z r. 1890". Wnioskować można z tego, że starszy Obraz z 1620 r. ( w ciemniejszych kolorach), wydobyty spod znanego dotychczas Obrazu, Parafianie Królówki i Ks. Proboszcz pierwszy raz zobaczyli  7 sierpnia 1960 jako zupełnie dla nich nowy nieznany dotychczas Obraz. Stąd, kiedy przybyłem do Królówki w 2010 r. spotkałem się z wieloma stwierdzeniami starszych osób, że starszy i prawdziwy łaskami słynący Obraz to ten w żywszych barwach ze złotą szatą PJ. Ale prawda jest taka, że obydwa Obrazy, są łaskami słynące, gdyż w księdze łask, są cuda i łaski wyproszone przed jednym i drugim Obrazem, bo to przede wszystkim "wiara czyni cuda".

                                                                                  oprac. ks. Józef Janus

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

śpiew:  Witaj nam witaj Jezu Przemieniony, w świętym obrazie od nas uwielbiony (3 x) pieśń:           O Jezu Przemieniony, stajemy u Twych stóp                         My dzieci,

Konto Parafialne

Konto Parafialne

BSR Kraków  Nr 45 8589 0006 0230 0617 4202 0001

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Królówce

Ogłoszenia duszpasterskie

26 Niedz. Zwykła - 1 X

30 września 2023 17:23

  1. Dzisiaj:          Msze Św. o 7.oo, 9.oo, 11.oo i po Naboż. Róż.

Nabożeństwo Różańcowe o 15.oo. Zmiana Taj. Różańcowych.

  1. W liturgii tygodnia:  Msza Św. i Nabożeństwo Różańcowe o 17.oo. (z wyjątkiem środy - Pielgrzymka), w sobotę o 16.oo.

            pn.      - św. Aniołów Stróżów

            śr.       - św. Franciszka z Asyżu

            czw.   - św. Faustyny Kowalskiej, dziew.

            pt.       - pierwszy piątek. Składka na misje. Okazja do spowiedzi codziennie pół

                          godz.przed Mszą Św., a w czwartek i piątek po południu od 16.oo.                        sb.            - NMP Różańcowej.

W środę 54 Piesza Pielgrzymka z naszej Parafii do MB Różańcowej do Bochni.

Wyruszamy o godz. 5.15. Większą część trasy będziemy mieli czas na osobistą

 modlitwę w milczeniu . Msza Św. w Bochni o godz. 9.oo W związku z Pielgrzymką

nie ma tu w kościele w środę Mszy Św. i Naboż. Róż. Proszę o zabranie i założenie

opasek odblaskowych czy innych przedmiotów odblaskowych na początku

pielgrzymki, gdy idziemy główną drogą i jest ciemno.

W następną niedzielę składka inwestycyjna na remont wielkich schodów.

  1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę 120 zł. Rodz. z Ogrodów, PP: Małgorzacie Tyndel, Paulinie Kaczor, Małgorzacie Mączka, Annie i Jerzemu Zgłobickim.

  1. Na stoliku z prasą katolicką: Gość Niedz., Mały GN, Promyczek Dobra i Wzrastanie. W zakrystii kalendarze rolników po 29 zł.

  1. W gablocie intencje Mszy Św. z Cichawki oraz Msze Św. za  śp. Roberta Nowaka które odprawia Ks. Stanisław Gadzina w Postolinie i za śp.  Jana Stabrawę, które odprawia  O. Adam Mączka w Rzymie.

    

  1. Wypominki za dusze zmarłych, można składać albo do Ks. Rafała albo do mnie. Gdy ktoś chce aby roczne były czytane przed konkretną Mszą Św. ( 7.oo lub 9.oo) proszę to napisać.

  1. Dyżur w kancelarii parafialnej od jutra w nowej plebanii (w środy i czwartki wcześniej - od 15.30 do 16.oo) i bezpośrednio po Mszy Św. w dni powszednie.