Groby i Zmarli pochowani w Królówce - cmentarz nowy (po lewej z kaplicą)

Sektory (jest VIII) (liczba rzymska) liczone są od dołu cmentarza (oznaczone na słupkach ogrodzenia - tablicach)  

Rzędy (druga liczba rzymska) liczone są od dołu w danym sektorze.

Miejsca (liczba arabska) liczone są od lewej w rzędzie, lub od prawej (z literką "p")

Lokalizacja grobu:  cyfry rzymskie to sektor i rząd, liczby arabskie to miejsce w rzędzie od lewej bądź z litrą "p" od prawej                  

                                                                                                           lokalizacja grobu      do kiedy opłacony                                                                                                     

Babraj Aleksander(1987)Maria(2011)Paduch Stefania(2017)Katarzyna(1959)  Ia,V,13-14p               9 IV 2031

Babraj Anna Antoni                                                                                 II,X,9                        nieopłacony

Babraj Barbara(2000) Stanisław (2015)                                                     V,I,11                         11 XII 2030

Babraj Emilia(1983) Władysław(1964)                                                       V,II,17-18                   27 XI 2030

Babraj Franciszek(1990) Emilia (2009)                                                      V,I,12                         27 IX 2031

Babraj Jan (1973))                                                                                   Ib,III,7                         9 IV 2031

Babraj Józef(1974) Anna (1985)                                                                Ia,III,4p                       2 XI 2032

Babraj Katarzyna(2004) Stanisław (1973)                                                   Ib,V,12                       14 IV 2031

Babraj Maria (54 lata) Stefania (2000)                                                        II,VII,12                      2 XI 2032

Babraj Stanisław (2011)Kapcia Walenty(1957)                                           Ia,III,13p                     19 I 2031

Babraj Stanisława (2004)                                                                         III,IV,1p                      22 XI 2032

Babraj Stefania(1972) Franciszek (1971)                                                   II,V,10-11                   21 IV 2031

Babraj Władysław (1962)                                                                         II,VIII,11                     2 XI 2032

Bagiński Aleksander (2003)                                                                      IV,II,1                         30 VIII 2050

Baliccy Maria(1961) Józef (1971)                                                              Ib,I,19                         29 IV 2033

Bałdo Barbara (99 lat)                                                                              Ia,V,8p                       26 X 2033

Bączkowski Wiktor (1944) Ps. Kaim                                                         VIII,I od góry               nieopłacony

Bębenek Józef (1990)                                                                              III, VI,1-2                    29 XII 2032

Biłos Anna(1961) Franciszek(1959) Stefan (2012) Maria (2022)                  Ia,IV,14-15p                7 IX 2031

Biłos Czes-w(1981)Zyg-t(2007)Syl-er(2010) St-w(2018) Janina (2020)           V,VIII,13-14               15 VII 2033

Biłos Franciszek Stefan(2012)                                                                  Ia,I,14p                       7 X20 2031

Biłos Józef (1971) Joanna (1999)                                                              V,VIII,15                     16 VII 2031

Biłos Maria(1954)                                                                                    Ia,II,3p                       u ks.TS do 2029

Biłos Maria(1978) Jan(1955)                                                                     V,VII,5p                      26 IX 2032

Biłos Stanisław(1996) Emilia(1970) Jan(1981) Stefania (2020)                     V, VIII, 3-4                   15 XI 2030

Biłos Waleria(1972) Jakub (1977)                                                               II,IV,5-6                      22 XI 2032

Błasiński Ludwik(1961)                                                                             Ib,III,25                       18 V 2031

Bratek Franciszek(1983) Teofila(2007) Kazimierz (2021)                             IV,IV,7p                      23 X 2033

Bratek Magdalena(2011)Julian(1980)                                                           IV,IV,8-9                     1 VIII 2031

Bratek Maria (2022)                                                                                   VII,I,1                         10 III 2032

Bratek St-w(2001) Stanisława (2015)                                                          V,I,14                         19 VI 2033

Bratek Teresa (80 lat) Józef (82 lata)                                                          II,VI,5-6                      13 V 2031

Brydniak Genowefa (1972)                                                                         II,V,13                         8 VII 2024

Brydniak Jan(1961) Stanisław(2014), Maria (2018)                                       V,III,15                       11 XI 2030

Brydniak Joanna(1988), Józef (2015) Aniela (2022)                                       III,V,3                          24 X 2031

Brydniak Ludwika (1958)                                                                            Ia,V,1p                       23 III 2025

Brydniak Małgorzata(1989)Jakub(1961)Łącka Zofia(2015)                             V,III,16                       20 VII 2031

Brydniak Stefan(1989)                                                                               VI,II,20                       16 VII 2031

Brydniak Teofil(1969) St-wa(1985) Magdalena(1992)                                      II,II,11-13                   24 V 2032

Brzegowa Wiktoria(1960)                                                                           Ib,I,26                         30 III 2031

Brzegowy Anna(1966) Jan(1967)                                                                II,XI,10-11                     31 X 2031

Brzegowy Anna(1968) Jan(1969)                                                                II,I,4-5                         15 VII 2031

Brzegowy Anna(1987) Mieczysław (1992)                                                   V,VII,7-8                     26 IX 2031

Brzegowy Benedykt(1976)                                                                        V,VI,11                       25 IX 2033

Brzegowy Emilia(1988) Franciszek(1992)                                                  V,VII,2-3                     18 V 2032

Brzegowy Franciszek(1985) Genowefa(2011)                                              VII,I,16                        4 V 2031

Brzegowy Jan(1997) Janina(1998)                                                              IV,VI,5p                      8 VIII 2031

Brzegowy Jan (1999) Drożdżak Józef (2002)                                              VII,IV,13-14                  nieopłacony

Brzegowy Jan(2004) Maria (2011) Kaczmarczyk Genowefa Władysław(2014)  V,V,3p                      u ks.TS do 2029

Brzegowy Józef(1969) Tadeusz (2022)                                                     II,II,5                           30 III 2031

Brzegowy Józef(1971) Magdalena(2005)                                                    II,IV,1-2                       17 XI 2030

Brzegowy Józef(1971)                                                                              II,V,12                         6 XII 2034

Brzegowy Józef(2005)                                                                              V,VII,1                        18 V 2031

Brzegowy Józefa(2008) Józef(1982)                                                           VII,IV,11-12                 29 X 2031

Brzegowy Julia(2002) Jan(1991)                                                                 III,VII,3-4p                   30 III 2031

Brzegowy Katarzyna(1983) Władysław(1968) Roman (2022)                         V,VI,10                       24 X 2031

Brzegowy Maria(87 lat) Feliks (80 lat)                                                         II,II,10                        11 IV 2031

Brzegowy Michał(1954) Karolina (1972)                                                      Ia,I,3-4p                      24 X 2031

Brzegowy Roman(2014)                                                                            VII,II,14                       10 X 2034

Brzegowy Stanisław(1969)                                                                        I,II,8                            u ks.TS do 2027

Brzegowy Władysław(1975) Maria(1995)                                                     VIII,III,5-6p                   7 III 2032

Brzegowy Władysław(1999)                                                                       VIII,IV,3p                     22 VII 2033

Brzegowy Władysław(1975) Maria(1997)                                                     VII,IV,16-17                 27 X 2032

Bujak Antonina(1956)                                                                               Ia,III,7p                        16 XI 2032

Burdel Jan(1977) Maria (2017)                                                                   II,III,1p                         11 XI 2030

Burkiewicz Jan(1980)Emilia(2004) Jerzy (2021) Piechnik Jan(1983)            VII,I,4-5p                      19 V 2031

Cebula Feliks(1962) Emilia(2015) Edward (2022)                                        Ib,IV,25                        15 XI 2030

Cebula Franciszek(1918)                                                                          IV,III,12p                      1 VIII 2031

Cebula Franciszek(2005)                                                                          VI,III,17                        26 X 2033

Cebula Hermina(1972) Walenty(1994) żył 103 lata                                        II,IV,15-16                   8 XI 2032

Cebula Józef(1981)Andrzej(2012)                                                               III,II,1                          2 XII 2032

Cebula Józef(1958)Maria(1987)Stanisław(1992)                                           V,III,7-8                       15 X 2032

Cebula Katarzyna(1968)                                                                            Ib,IV,12                      21 IV 2031

Cebula Stanisław(1971) Maria(1987)                                                           II,VI,7                         14 X 2033

Cebula Stanisław(1980) Bukowiec Staś(1994)                                             III,III,6                         31 XII 2032

Chojeccy Stefania(2006) Rozalia(2011)                                                       IV,VI,8p                      19 IX 2032

Chojeccy Feliks(1990) Stefania (2016)                                                        III,VI,7                        19 IX 2032

Chojecki Stanisław(1975)                                                                           II,VIII,2                       13 V 2031

Chrzan Marian(1995)                                                                                 IV,II,13-14p                  22 XI 2032

Cichoń Jan(1973) Maria(1984)                                                                    Ib,IV,7-8                      6 XII 2032

Cygan Maria(1995) Władysław(1967) Józef(2004)                                        V,VIII,9-10                   27 VII 2032

Cygan Rozalia(1969)                                                                                 V,VI,14                       11 X 2032

Czapla Joanna(2001) Józef(1974)                                                                Ib,V,4-5                       8 I 2035

Czubala Józefa(2003) Stanisław(2015)                                                         IV,V,7-8p                    25 XI 2033

Czuban Józef(1981) Adam(1986) Joanna (2017)                                           V,I,8                           11 XI 2030

Czuban Rozalia(1971)Marcin(1970) Babraj Mieczysław (2019)                     II,III,6-7                       28 XII 2032

Czuban Stanisław(2014)                                                                            V,I,7                           10 XII 2034

Drabik Franciszek(1982)                                                                            III,III,1                          1 VIII 2033

Drabik Honorata(1996) Franciszek (1980)                                                    III,II,4-5                        8 VII 2034

Drabik Karolina                                                                                         Ib,II,17                         18 XI 2030

Drabik Marcin(1974) Joanna(2002)                                                              II,VI,1-2                       18 XI 2030

Drabik Piotr(62 lata) Weronika(75 lat)                                                          III,I,7                            25 VI 2031

Drabik Władysław(1955) Stanisław(2000) Maria(2009)                                  II,VII,10                        25 X 2032

Drabik Anna(1991)                                                                                    III,VII,7                          23 X 2033

Drożdż Franciszek(1959) Karolina(1975)                                                     V,VI,15                         9 IV 2031

Drożdż Jan Alojza Stanisław                                                                      II,VII,8-9                        27 X 2032

Drożdż Joanna(1922)                                                                                VII,I,9                            15 VI 2031

Drożdż Józef(1957) Jan(1994)                                                                    Ia,II,16p                         14 V 2031

Drożdż Julia(1989)                                                                                    III,VI,2p                          21 IV 2031

Drożdż Katarzyna(1957)                                                                            Ia,IV,3p                          11 XI 2030

Drożdż Katarzyna(1976)                                                                            Ib,III,15a                         13 I 2031

Drożdż Katarzyna(1978) Michał(1956)                                                        VI,I,11-12                        23 VI 2032

Drożdż Leopold(1996)                                                                               VI,II,18                            9 IV 2031

Drożdż Maria(1956)                                                                                  V,VI,16                            9 IV 2031

Drożdż Stanisław(1993) Roman(2002) Józef (2022)                                      IV,I,1p                             11 X 2032

Drożdż Stefania (2022)                                                                              VII,I,1p                            20 IX 2032

Drożdż Stefania(1989) Marcin(1989) Bronisław(2010)                                   VII,I,17-18                        20 XI 2030

Drożdż Tadeusz(1979)                                                                               II,XI,3p                             22 IX 2032

Dudek Cecylia(2004) Władysław (2019)                                                      VI,III,3p                            14 VI 2025

Dudek Franciszek(1960) Rozalia(1986)                                                       V,III,9                               22 II 2032

Dudek Jan(1918)                                                                                       VIII,I,7p                            11 XI 2030

Dudek Józef(1996) Stanisława(1994)                                                           IV,II,11-12p                        1 V 2033

Dudek Józefa(2007) Gawlik Janina Wojciech                                               Ib,II,12                              2 XI 2032

Dudek Maria(1954) Stefan (2008)                                                                Ia,I,9-10p                          28 X 2033

Dudek Tomasz(1961) Jan(1961) Joanna(2009)                                              Ib,II,19                              20 X 2032

Duś Józef(1978) Maria(1992)                                                                       III,I,3                                20 XI 2031

Dymura Bronisława(1979) Franciszek(1986) Rozalia(2000)                            III,III,9-10                          23 VII 2031

Dymura Jan(1968)                                                                                      II,I,6                                 23 VII 2031

Dziadoń Anna                                                                                            Ib,III,11                             7 III 2024

Dziadoń Emilia(1969) Feliks(1983) Franciszek (2020)                                    II,II,2                                11 XI 2030

Dziadoń Franciszek (1974)                                                                          Ib,IV,4                              11 XI 2030

Dziadoń Jan (1977) Maria (1995)                                                                  VII,II,7-8                           28 III 2031

Dziadoń Joanna(1976) Maria(1912)                                                               VII,I,4                               2 VII 2031

Dziadoń Joanna(63)Alojzy(67)Tworzydło Maria(1917)Jakub(1968)                   VIII,III,1-2p                         2 VII 2031

Dziadoń Józef(1980) Janina (2017)                                                               III,VI,5                               7 XII 2032

Dziadoń Józef(1984)                                                                                   III,IV,2                                7 XII 2032

Dziadoń Magdalena(2002) Franciszek(1975)                                                 V,V,18                               6 VI 2033

Dziadoń Maria(1997) Józef(2006) Marian(2009)                                              V,II,1p                               24 XI 2030

Dziedzic Adam(2009) Ewa (2020)                                                                  IV,V,3p                              14 IX 2032

Dziedzic Aniela(1995) Władysław(1954)                                                        V,IV,5-6                             14 IX 2032

Dziedzic Anna(1997) Anna i Jan                                                                   II,III,12-13                           17 IX 2031

Dziedzic Jan(1983) Zofia (2018)                                                                    VIII,IV,4-5p                          9 V 2031

Dziedzic Joanna(2006) Franciszek(2000)                                                      VI,I,7-8                               3 XII 2030

Dziedzic Joanna(1986) Jan(1961)                                                                 Ib,III,24                              21 V 2031

Dziedzic Józef(1960) Joanna, Władysław (2029) Maria 2020)                         Ia,I,19p                               29 V 2033

Dziedzic Maria(1959)Leon(2005)Józef(2011)Janina(2016)                                Ia,IV,11-12p                         13 VI 2031

Dziedzic Maria (1988( Wojciech(1966)                                                          V,V,14                                14 XI 2032

Dziedzic Stanisław(2017)Zofia(2015)Józef(1958) Wiktoria(1985)                    Ia,V,6p                               21 V 2031

Dziedzic Stanisława(2004) Stanisław (2018)                                                 VIII,V,6p                              21 V 2031

Dziedzic Władysław(1967)                                                                          VI,I,9-10                              9 XII 2030

Fasuga Emilia(1986) Anna(1965)                                                                 V,III,18-19                            14 V 2023

Fasuga Jakub(77) Maria(80)Tworzydło Julian(78) Jagielska Teresa(2018)         VII,III,4-5                              3 XI 2031

Fasuga Józef(1961) Maria(1989)                                                                  V,III,12-13                            27 III 2033

Fasuga Kajetan(1860)Wiktoria(1875) kolumna z krzyżem                              V,VI,4                                 30 IX 2025

Fasuga Katarzyna(1912) Józef(1917)                                                           VII,IV,5                                30 IX 2025

Fasuga Kazimierz(2011)                                                                            VI,II,3p                                 14 IX 2031

Fasuga Maria(1998) Józef(1999)                                                                 V,VII,17                                6 X 2032

Fidor Albin(1965) Magdalena(1978)                                                             V,IV,8                                   31 X 2032

Fidor Józefa(1999)                                                                                     IV,III,4p                                 28 X 2025

Fidor Stefan(2009) Emilia(2016)                                                                  IV,III,10-11                             6 XI 2032

Fidor Zofia(1996) Józef (2022)                                                                    IV,II,16-17p                            24 VIII 2027

Fortuna Maria(1984)                                                                                  III,V,2p                                  3 XII 2030

Gacek Genowefa(1988)                                                                             III,V,1                                    3 VIII 2023

Gacek Jan(1993) Władysław(2007)                                                             IV,II,6p                                   15 XI 2030

Gacek Marcin(1959) Maria (1974)                                                               Ia,V,10-11p                            26 X 2031

Gacek Maria(1916)                                                                                    VIII,IV,12p                             nieopłacony

Gacek Maria(1964)                                                                                    Ib,III,23                                 29 IV 2033

Gacek Maria(1982) Jan(1980)                                                                     II,IX,1p                                  10 X 2033

Gacek Maria(1982) Julian(1992) Genowefa(2012)                                          II,XI,4-5                                 2 VII 2032

Gacek Maria(1986) Jan(1991)                                                                     II,XI,2-3                                  4 XII 2034

Gacek Maria(2007)                                                                                    IV,V,5p                                  26 IX 2032

Gacek Stefan(1992) Maria(2002)                                                                 IV.I,14-15p                             15 XI 2030

Gacek Stefania(1963) Konopka Stanisława(1967)                                         II,IX,4-5p                                   10 X 2033

Gadzina Anna(63)                                                                                      Ib,III,1                                    6 XII 2032

Gadzina Bernadetka(3.5 roku)                                                                     Ia,V,0p                                   17 X 2032

Gadzina Franciszek(1964) Jan(1982)                                                            II,VIII,7-8                                30 X 2026

Gadzina Józefa(1979)                                                                                  II,VIII,9                                  30 X 2026

Gadzina Katarzyna(1988)                                                                            V,IV,4p                                  6 XII 2032

Gadzina Tadeusz(1985)                                                                               III,V,9                                     24 V 2031

Gadzina Władysław(1956) Anna(1988) Maria(1986)                                         II,V,1p                                   19 VIII 2035

Goc Józef(1966)Magdalena(1998)                                                                 V,VIII,11                                 8 XI 2030

Goc Stanisław(1996) Zofia (2013)                                                                  V,VIII,12                                 8 XI 2030

Gołdas Eugeniusz(2013) Adolf (2014) Helena (2021)                                      II,VIII,1                                   15 VIII 2033

Gołdas Franciszek(1957)                                                                             Ia,II,11p                                  25 XI 2032

Gołdas Jakub(1973) Maria(1966)                                                                   V,V,11-12                                27 X 2026

Gołdas Jakub(1978) Stefania(2004)                                                                V,VII,16                                   6 XI 2033

Gołdas Joanna(1973) Anna(1978)                                                                   II,VII,4                                    15 XI 2030

Gołdas Józefa(2010) Jan(1997) Bożena (2020) Rafał (2021)                             IV,I,18-19p                               6 II 2040

Gołdas Julia(1975)                                                                                        Ib,III,3                                     25 XI 2032

Gołdas Maria (2015) Stanisław (2021)                                                           II,XI,2p                                    22 IX 2032

Gołdas Rozalia(1998)                                                                                    III,VII,2                                    22 X 2033

Gołdas Stanisława (2018)                                                                             IV,VII,3                                    22 II 2038

Gołdas Stefania(1996)                                                                                   III,VII,3                                    22 X 2033

Górka Maria(1984)                                                                                        III,IV,1                                     23 II 2031

Gołdas Maria(2013)Feliks(2011)Stefania(1988)Julian(1963)                               V,II,4                                       28 X 2033

Górka Maria(2005) Antoni(1975)                                                                     V,VIII,1p                                 24 X 2031

Górka Michał(1965) Anna(1999)                                                                     V,II,9-10                                  11 XI 2030

Grobowiec Rodz. Brzegowych(4 czyste tablice)                                              V,V,4-6p                                  25 VII 2025

Grzesik Władysław(1963) Aniela(2008)                                                          II,XI,14-15                                31 XII 2032

Guzak Jan(1978) Katarzyna(1993)                                                                 III,II,13-14                                11 X 2031

Guzak Joanna(1993)Józef(1994)                                                                    IV,II,7-8p                                  20 X 2033

Guzak Katarzyna(1954) Józef(1967)                                                               Ia,I,12-13p                               5 XI 2032

Guzak Małgorzata(1967)                                                                               Ib,III,13                                    25 II 2032

Halberda Anna(1969) Władysław(1992)                                                          II,III,4                                       22 V 2033

Hojeccy Jakub(65) Maria(85)                                                                         Ia,IV,5p                                    26 IV2032

Hojeccy Stanisława(2002) Franciszek(1991)                                                   IV,VI,6-7p                                 12 VI 2034

Hojecka Maria(2005)                                                                                     Ia,IV,6p                                    12 VI 2033

Jachymczak Anna(1957) Jan(1982)Helena(2014)                                             II,VI,18                                     6 X 2032

Jagła Władysław(1992)                                                                                IV,I,11p                                     7 V 2033

Janioł Anna(1973) Fr.(1965), dzieci: Małg(1993)Renata(1995) Józef (2019)        V,VIII,22-23                               24 X 2031

Janioł Stanisława(2010)                                                                                 V,VIII,3p                                   24 X 2031

Janioł Wiktoria(1970) Jakub (1976)Stanisław(2013)                                          II,III,10-11                                  18 X 2032

Janioł Władysław(1961) Anna(74) Tworzydło Jan (2020)                                   V,VIII,2p                                    26 III 2030

Jarosz Stefania(1990)                                                                                   III,VI,4                                       1 XII 2032

Jaroszowa Maria                                                                                         VII,II,12                                      nieopłacony

Jaworscy Albina(1969) Jan (1978)                                                                 II,IX,8p                                        29 X 2032

Jaworscy Katarzyna(1959) Władysław(1979)                                                 II,X,17                                         26 V 2024

Jaworscy Maria(1984) Feliks(1982)                                                               II,VIII,12                                       31 X 2031

Jaworscy Stefan(1988) Stanisława(2010)                                                      V,I,1p                                           26 V 2034

Juszczak Katarzyna(2010)Szewczyk Franciszek(1957)Maria(1985)                 Ia,III,10p                                       u ks.TS do 2030

Kaczmarczyk Józef(1981) Stefania(1999)                                                      II,VIII,15                                       20 X 2032

Kapcia Aleksander(1954) Maria(2006)                                                           Ia,II,4p                                         11 V 2033

Kapcia Anna(1999) Stanisław(1978)                                                               III,I,5-6                                         28 VI 2032

Kapcia Bartłomiej(1911)                                                                                VIII,V,9p                                      14 XI 2033

Kapcia Franciszek(2002) Maria (2009)                                                           V,I,10                                         27 X 2032

Kapcia Jan(1982)                                                                                          Ia,I,17p                                       1 VII 2031

Kapcia Marcin Maria                                                                                     Ia,III,15-16p                                 24 XI 2029

Kapcia Rozalia(1963) Franciszek(1960)Zofia(1996)                                          Ia,I,18p                                      1 VII 2031

Karteczka Anna(1992) Felicjan(1987)                                                             V,VII,1p                                      2 IX 2033

Karteczka Jan(1964) Karolina(1993)Genowefa(2009)                                        VI,I,13-14                                   u ks.TS do 2030

Karteczka Jan(1990)Anna(1988)                                                                     VII,I,2-3p                                    4 V 2031

Karteczka Jan(2008)                                                                                      V,IV,1                                        12 XII 2030

Karteczka Joanna(1997) Łącka Aniela(1966)                                                    V,VII,2p                                      28 VII 2031

Karteczka Katarzyna (1988) Józef(77)                                                             V,I,2-3p                                       31 XII 2032

Karteczka Maria(1978)                                                                                   V,IV,2                                         20 XI 2030

Karteczka Maria(2005) Franciszek(2016)                                                         VI,II,19                                        23 V 2033

Karteczka Maria(1972)Roman(1992)Aleksander(1994)Andrzej(2000)                  VII,I,13-14                                    20 XI 2030

Karteczka Urszula(1982)Józef(1996)                                                                V,I,9                                            26 IX 2032

Kasperczyk Maria (2022) - dziecko                                                                  Iv,VII,4p                                       27 VIII 2032

Kazior Józef(1908)                                                                                          VII,I,6                                         nieopłacony

Kazior Piotr                                                                                                    Ia,III,3p                                        18 VI 2031

Kąkol Joanna(1993) Urszula(1991)                                                                   IV,II,4-5p                                      10 VI 2033

Kąkol Marcin(2002)                                                                                         IV,III,5p                                        10 VI 2033

Kiełtyka Basia(1067) AQlbin (2020)                                                                 VII,III,20                                       12 II 2031

Kita Katarzyna(1990) - dziecko                                                                        V,VIII,19        

Kita Stanisława(2007) Janioł Stanisław(1958) Anna(1981)                                  V,VIII,20-21                                  9 IV 2031

Kluba Andrzej(1967) Aniela(1977)                                                                     II,XI,8-9                                        13 IX 2031

Kluba Eugeniusz(1962)                                                                                    II,X,14                                          31 XII 2032

Kluba Jan(1980) Małgorzata(1984)                                                                    II,XI,18-19                                     31 XII 2032

Kluba Jan(1992) Joanna(1996)                                                                          II,XI,1                                           20 IX 2032

Kluba Józef(1963)                                                                                            II,X,13                                          31 XII 2032

Kluba Katarzyna(1980)Ludwik(1968)Stanisław(1993)                                           II,I,10-11                                       29 IX 2031

Kluba Stanisław(1978)                                                                                      II,IX,10p                                        31 XII 2032

Kluba Tekla(1954)                                                                                            Ia,I,16p                                         23 III 2031

Kluba Władysław(1971)Katarzyna(1971)                                                             II,V,8-9                                         7 I 2032

Kluba Wojciech(82) Katarzyna(78)                                                                     Ia,V,2-3                                        17 X 2032

Kocemba Tadeusz(2002)Maria(2009)                                                                  V,II,4p                                          13 X 2032

Kołodziej Anna(1973) Józef(2004)                                                                       II,VII,1                                          5 VIII 2033

Kołodziejczyk Maria(1986)                                                                                 III,V,4                                           13 IV 2031

Komasa Franciszek(1994)                                                                                 VI,I,20                                           13 XII 2032

Komasa Jan(1966)                                                                                            Ia,V,18p                                        15 XI 2032

Komasa Maria(1981)Jan(1989)Józef(2016)                                                          V,VII,10-11                                      5 V 2031

Komasa Maria Franciszek Mączka Anna                                                            V,VII,14                                          u ks.TS do 2029

Komasa Władysław(1974) Katarzyna(1999)                                                         Ib,V,6-7                                          15 XI 2032

Konieczny Józef(1961)                                                                                      Ib,I,17                                             2 VII 2034

Konieczny Karolina Józef                                                                                  VI,II,11                                            10 VIII 2031

Korba Jan(1961) Emilia(1988)                                                                            Ib,II,25                                             22 IX 2032

Korba Maria (2018)                                                                                           Ib,II,24                                             25 X 2032

Kosiba Anna(1995) Stanisław(1980)                                                                   V,IV,9-10                                          15 VI 2031

Kośmider Piotr(1968) Maria(2012) Karteczka Dorota (2021)                                  II,I,3                                                 u ks.TS do 2027

Kowalski Jan(1996)                                                                                           III,VII,4                                             10 X 2032

Kozak Jan(1998) Bolesław(1993)                                                                        IV,I,1-2                                             17 IV 2026

Krawczyk Felicja(1979) Franciszek(1981)                                                            IV,II,1-2                                            19 VII 2033

Krawczyk Genowefa(1992) Andrzej(1965) Anna(1972)                                          VI,II,3-4                                            19 VII 2033

Królewieccy(Katarzyna(1910)Józef(1918)                                                            VII,I,7-8                                            15 VI 2031

Ks. Wróbel Jan                                                                                                 V,VI,9                                              18 V  2028

Kubisiak Stanisława(1971)                                                                                  II,V,6                                               28 XII 2032

Kukla Aleksandra(1998) Franciszek (1981)                                                         III,III,3p                                             23 VI 2033

Kukla Anna(1981)                                                                                              V,IV,7                                              29 XII 2032

Kukla Genowefa(2016)Władysław(1997)Teresa(1972)Michał(1955)                        V,VII,4p                                           26 IX 2033

Kukla Helen(1997) Stanisław(2004)                                                                     IV,VI,3p                                          11 V 2033

Kukla Jan(1995)                                                                                                V,III,5                                              29 XII 2032

Kukla Józef(1974)                                                                                              Ib,III,15                                            22 IX 2032

Kukla Marian (2018)                                                                                          III, I, 8                                             08 VII 2039

Kupiec Józef(1976)Emilia(2006)                                                                          V,V,19                                             24 X 2031

Kupiec Stanisław(2009)                                                                                     IV,V,6p                                            u ks.TS do 2027

Kupiec Władysław(1999)Maria(2012)                                                                   IV,V,9p                                             25 VI 2031

Kupiec Władysław(2011)Jan(1975)Magdalena(1973)                                              II,VII,2                                             20 XI 2030

Kura Krystyna(2012)                                                                                         VII,II,1p                                             31 I 2032

Lis Elżbieta(1995)Józef(2000)                                                                            VII,III,6-7                                            3 XI 2032

Łąccy Anna(1992) Franciszek(1998)                                                                   IV,IV,5-6p                                          8 X 2032

Łąccy Katarzyna(1914)Jakub(1934)                                                                    VII,II,4                                               8 XI 2030

Łącka Jasia(2013)Mochel Karolina(1854)                                                               II,VII,16                                             2 XI 2032

Łącka Joanna(1974)                                                                                            Ib,III,4                                               9 IV 2031

Łącka Karolina(1962)                                                                                          Ib,II,14                                              14 V 2031

Łącki Aleksander(2015) Anna (2021)                                                                   V,I,13                                                27 IX 2031

Łyduch Katarzyna(1997)Józef(1983)                                                                    V,III,1-2p                                            29 IV 2033

Małek Maria(2004)Drabik Joanna(1967)                                                                Ib,III,12                                              30 III 2031

Marszałek Andrzej(1991)Stefan(1991)                                                                  IV,I,8p                                               30 III 2031

Marszałek Czesław(1993)                                                                                   IV,I,9p                                               30 III 2031

Marszałek Emilia(1981)Aleksander(1974)                                                             II,VIII,3                                              18 IX 2040

Marszałek Katarzyna(1956)Władysław(1962)                                                        Ia,III,1-2p                                          30 III 2031

Mączka Andrzej(1958)Józef(1997) Karteczka Józef(2012) Stanisława (2018)           V,VI,18-19                                         19 VII 2031

Mączka Anna                                                                                                     V,VII,15                                            24 XI 2026

Mączka Anna(1948)Józef(1949)                                                                            V,III,2-3                                            nieopłacony

Mączka Franciszek(1955)                                                                                    V,III,4                                               30 XI 2031

Mączka Franciszek(1989)Anna(1992) Mus Apolonia (2020) St-w (2023)                  VIII,III,7-8p                                        1 IV 2031

Mączka Jakub(1987)Julia(2010)                                                                            V,IV,11                                              15 VI 2031

Mączka Józef (2017)                                                                                          VII,I,10                                               u ks.TS do 28

Mączka Józef(1972)Genowefa(1995)                                                                     V,V,9-10                                            15 VI 2031

Mączka Józef(1958) Maria(1959)                                                                          V,V,7-8                                              15 VI 2031

Mączka Leopold(1990)                                                                                         IV,I,3p                                               25 VI 2031

Mączka Marcin(1932)Maria(1966)                                                                         V,II,1                                                  7 I 2031

Mączka Maria(1985)Bolesław(1989)                                                                      IV,I,2p                                                7 I 2031

Mączka Sebastian(1917)Konstancja(1920)                                                            II,XI,1p                                                15 VI 2031

Mączka Teresa(1988)Władysław(1968)                                                                  Ib,IV,10-11                                           13 IV 2031

Mączka Waleria(1991)Teofil(1997)                                                                        V,I,3-5                                                  1 I 2039

Mochel Helena(1995)Alojzy(1987) Chojecki Stanisław (2023)                                 V,I,17-18                                              25 XI 2030

Mochel Anna(1999) Stefan(2013)Guzak Janina(1958)                                             V,V,3-4                                              3 X 2032

Mochel Czesław (2018)                                                                                       VI,I,1                                                   u ks. TS do IV 2030     

Mochel Jan(1971)Emilia(1999)                                                                             V,I,1-2                                                  27 III 2031

Mochel Józef(1989)Stefania(1977)                                                                        V,IV,16-17                                            3 X 2032

Mochel Katarzyna(1957)                                                                                     II,VII,13                                                29 VI 2031

Mochel Maria                                                                                                     V,II,3p                                                 10 XI 2031

Mochel Maria(1999)Leon(1963) Alojzy (2020)                                                       V,II,7-8                                                 14 VII 2031

Mochel Stefania(2000)Jan(1982)                                                                          VI,II,4p                                                  18 V 2033

Mochel Teresa(2010)Stanisław(2011)                                                                    V,I,15-16                                               29 VI 2031

Mochel Weronika Ludwik                                                                                    V,IV,14-15                                             3 X 2032

Mucha Feliks(1961) Genowefa(2014) Bożena (2020) Józef (2022)                           V,V,1-2                                                 2 VII 2031

Mucha Fr.anciszek1997)Genowefa(2005) Józef (2021)                                           VII,V,1-2p                                              3 XI 2032

Mucha Jakub (63)                                                                                                Ia,V,12p                                                25 I 2032

Mucha Józef(1987)Genowefa(2014)                                                                       III,V,1p                                                  30 VII 2031

Mucha Józef(2000) Teresa(2013)                                                                          VII,III,17-18                                            22 IX 2032

Mucha Józef(2008)Emilia(2011) Franciszek (2022)                                                 VI,I,5-6                                                 17 II 2032

Mucha Julia92001)Franciszek(1961)                                                                      Ia,IV,17-18p                                           22 X 2033

Mucha Kazimierz(1988)                                                                                       V,IV,5p                                                 15 VII 2031

Mucha Maria(1964)                                                                                              V,VI,12                                                11 XI 2030

Mucha Maria(1974)Jan(1976)Stochel Weronika(2007)                                             VII,IV,18-19                                           27 XII 2032

Mucha Władysław(2008)                                                                                       IV,VI,1p                                                 16 XI 2032

Mucha Wojciech(1961) Papuga Stanisława (2022)                                                 V,VI,13                                                 2 XI 2032

Mus Czesław(1978)Maria(1999)Henryk(2007)                                                         V,VI,2p                                                 13 XII 2032

Mus Dorota(1990)                                                                                                V,VI,1p                                                 14 II 2032

Mus Irena(1972)Jan(1972)Władysław(1972)                                                            II,V,14-15                                               2 XI 2032

Mus Jan(1956) Katarzyna(1965)Jan(2003)                                                              V,VII,3p                                                 14 II 2032

Mus Jan(1998)                                                                                                     IV,VI,2p                                                16 XI 2032

Mus Józef(2001)Stanisława(2016)                                                                         VI,III,1p                                                 15 X 2031

Mus Józef(1999) Bronisława (2017)                                                                       VII,II,10                                                  10 VII 2033

Mus Maria(1971)Franciszek(1961)Stanisław(2007)Andrzej(2015)Stefania(2018)         V,VI,4p                                                  26 XI 2031

Mus Maria(1988)Jan(1973)                                                                                    II,VII,5-6                                                22 X 2032

Mus Maria(1999) Płachta Jan(1992)                                                                       IV,I,16-17p                                             20- X 2031

Mus Maria(2005)Stanisław(2014)                                                                           VI,III,4p                                                 13 V 2033

Mus Maria Józef                                                                                                   Ib,II,20                                                  26,VI 2034

Mus Piotr(1964)Małgorzata(1989)                                                                           V,VI,3p                                                 14 VII 2031

Mus Weronika (2017)                                                                                            V,VI,5p                                                 11 X 2032

Nowak Aniela(1980)                                                                                              III,III,3                                                    25 X 2032

Nowak Bolesław(1981)Dudek Helena(1981)                                                             III,II,2-3                                                  30 V 2026

Nowak Jan(1980)                                                                                                  III,V,3p                                                   14 XI 2031

Nowak Jan(1989)Eugenia(2001)                                                                             III,VI,8                                                    26 IX 2032

Nowak Józef Wiktoria                                                                                           V,VI,17                                                   8 XI 2030

Nowak Józef(1960)Stefania(1996)Roman(2009)                                                       V,II,2                                                      29 X 2033

Nowak Ludwik(1945)Mieczysław(1946)Józefa(1962) Stanisław(1967)Bundyra Antonina(2011)   IV,II,2-3p                                19 XII 2031

Orzeł Wincenty(1989)                                                                                            III,VI,3p                                                 27 XI 2030

Osika Helena(1978)Stanisław(1979) Jan(2011)                                                         VII,IV,23-24                                           11 V 2032

Osika Magdalena(1978)                                                                                          III,I,2                                                    19 VII 2031

Osika Magdalena(61)                                                                                             II,VII,17                                                 19 X 2032

Osika Małgorzata(1918)Jakub(1937)                                                                        VII,IV,20-22                                           11 V 2032

Osika Marcin(1955) Katarzyna                                                                                II,VI,1p                                                 3 VII 2031

Osika Tadeusz(34)                                                                                                 Ib,I,5                                                    19 X 2032

Osika Teofil(1957)                                                                                                  II,VI,19                                                 19 VII 2031

Osika Tomasz(1963)Małgorzata(1964)                                                                     II,X,11-12                                              19 VII 2031

Oświęcimka Joanna(1971)                                                                                      V,VI,3                                                  13 IX 2031

Oświęcimka Julia(1974)Franciszek(1969)                                                                VI,III,13-14                                            17 XI 2032

Oświęcimka Maria                                                                                                 II,III,5                                                   9 XI 2030

Oświęcimka Michał(1980)Karolina(2003)Mucha Feliks(2016) Janina(2017)                  VI,III,11                                                26 X 2031

Pachut Aniela(1993)Władysław(1991)                                                                       IV,I,5-6p                                               3 XI 2032

Paduch Eugeniusz(2008)Elżbieta(2012)                                                                    III,I,1p                                                  18 VII 2031

Paduch Irena(1990)                                                                                                III,I,2p                                                  18 VII 2031

Paduch Julia(1971)                                                                                                 II,V,5                                                   nieopłacony

Paduch Kazimierz(1982)Maria(1999)Józef(2001)                                                        VI,I,15                                                14 II 2032

Paduch Leon(1966)Aniela(1998)                                                                               II,V,16-17                                            14 VII 2031

Paduch Małgorzata(1958)                                                                                        II,V,18                                                 14 VII 2031

Paduch Franciszek(1966)Józefa(2005)                                                                     V,II,2p                                                  18 X 2032

Palej Józef(1983)Maria(1999)Stefania(1986)                                                              III,IV,3-4p                                             25 X 2031

Palej Maria(1984)                                                                                                   III,IV,3                                                  28 IX 2033

Palej Stanisław(2014) Stanisława (2022)                                                                  IV,VII,1p                                              29 VI 2034

Panna Marek (2018)Kukla Joanna                                                                           Ib,II,22                                            22 IX 2032

Panna Kukla Helena(2003) Panna Józef(1961)                                                          Ia,IV,8-9p                                            22 IX 2032

Papuga Stanisław                                                                                                  Ia,V,5p                                                24 X 2031

Pertykuła Felicyta(1991)Barbara(48)Maria(75)                                                           VII,I,19                                                9 IV 2031

Petryk Julia(75)                                                                                                      V,II,15                                                 17 X 2031

Piekarczyk Stanisław(1981)Brydniak Fr (1966) Stefania (2014)                                    V,II,6                                                10 XI 2030

Płachta Andrzej(1987)Bronisława(2007)                                                                    III,V,5                                                 6 V 2033

Płachta Anna                                                                                                         II,XI,20                                                7 V 2033

Płachta Anna(1971)                                                                                                II,IV,10                                                31 XII 2032

Płachta Jan(1988)Maria(1978)                                                                                 V,III,5-6p                                              2 XII 2031

Płachta Joanna(1971)Marcin(1980)                                                                          II,VI,3-4                                               22 XI 2032

Płachta Katarzyna(1982)Walenty(1968)                                                                   II,I,8-9                                                  29 VI 2025

Płachta Ludwik(1976)Katarzyna(1988)Jan(1990)Genowefa(2006)Kluba Józef(1982)Maria(1985)   V,III,3-4p                               20 IX 2032

Płachta Magdalena(1980)                                                                                       III,II,7                                                   6 XII 2032

Płachta Maria(1967)Eugeniusz(2012)                                                                      II,IX,9p                                                 14 VIII 2032

Płachta Maria(1990)Alojzy(2005)                                                                            V,IV,3p                                                 7 VIII 2033

Płachta Rudolf(77)                                                                                                 III,II,8                                                   6 XII 2032

Płachta Stanisław (2000), Maria (2019)                                                                   V,II,16                                                  24 VI 2031

Płachta Stanisław 2011(79 lat)Stefania(58 lat)                                                          III,VI,3                                                  25 VII 2033

Płachta Wiesław                                                                                                   IV,V,2p                                                24 VI 2031

Przybyłko Stefania(1998)Stefan(1986)                                                                    III,IV,2p                                                 14 V 2033

Rodzaj Franciszek(1984)Maria(1997)                                                                  V,VII,4                                           1 VII 2034

Rodzaj Julian(1959)Stefania(1975)Stanisław(1990)                                               Ia,V,15-16p                                   11 XI 2033

Rodzaj Rozalia(1956)Maria(1983)Władysław(1993)                                               V,V,5-6                                          14 V 2033

Rodzaj Stanisław(2007)Wojciech(2013)                                                               IV,V,4p                                           5 II 2033

Rodzaj Bronisław(2017)Jan(1961)Wiktoria(2004)                                                 Ib,I,15-16                                        14 IX 2032

Samek Emilia(2009)Stefan(2000)                                                                        VIII,III,3-4p                                      2 VII 2031

Skalski Marian(1970)Maria(2016)                                                                        II,III,8-9                                          29 IX 2032

Smoleń Józef(1976)Anna(2007)                                                                          II,I,7                                               20 X 2031

Smoleń Leon(1999)Maria(2007) Roman (2022)                                                    V,I,6                                              5 I  2032

Smoleń Stanisław(1969)Anna(1973)                                                                   II,II,7                                              21 X 2031

Smoleń Stanisław(2010)                                                                                    III,VIII,1                                           21 III 2025

Smoleń Tadziu                                                                                                 Ia,I,6p                                             21 X 2031

Smoleń Teresa (2022)                                                                                       II,II,8                                               2 II 2032

Sroka Aleksander(1980)Mari(1992)                                                                    III,III,7-8                                            2 V 2031

Stabrawa Anna (2017) Marcin (2019)                                                                 IV,I,4p                                             11 XI 2030

Stabrawa Emilia(1971)                                                                                      II,IV,4                                              11 XI 2031

Stabrawa Honorata(1967)Teofi(1983)                                                                  VIII, II od g                                        6 VII 2033

Stabrawa Jan(1981)                                                                                          V,VII,9                                             10 XI 2030

Stabrawa Józef(1986)                                                                                        III,V,7                                              28 VI 2032

Stabrawa Józefa(1972)                                                                                      II,IV,13                                            26 X 2031

Stabrawa Karolina(1977)                                                                                   Ib,III,0                                              16 VIII 2031

Stabrawa Katarzyna(1972)                                                                                Ib,III,8                                              29 X 2036

Stabrawa Katarzyna(1965)                                                                                V,III,17                                             16 VII 2031

Stabrawa Jan(2017)Leon(1971)                                                                         II,IV,3                                               26 X 2031

Stabrawa Anna(1954)Magdalena(1967)Jakub(1978)Stanisław(2016)                     V,VIII,5-6                                      11 XI 2030

Stabrawa Stanisław(1969)Anna(1971)                                                                Ib,III,9-10                                      31 X 2032

Stabrawa Teresa z domu Wójcik(1954)                                                              Ia,II,8p                                          29 VIII 2031

Stabrawa Władysław(1972)                                                                              II,IV,12                                          16 VIII 2031

Stańdo Anna(1997)Julian(1973)                                                                         II,VIII,4                                          25 X 2033

Stańdo Czesław(2010)                                                                                      IV,VII,7p                                       12 II 2031

Stańdo Kazimiera (2021)                                                                                  IV,VII,8 p                                       4 I 2041

Stańdo Jan(1992)Maria(2013)Burdel Jan(1918)                                                    VI,II,12                                         19 X 2032

Stańdo Tadeusz(1999)                                                                                      VI,III,9-10                                      19 X 2032

Stańdo Teresa(2008) Kazimierz(2014)                                                                  VI,III,8                                           22 V 2034

Stary Franciszek(1991)Władysława(1996)Józefa(1965)Joanna(2011)                     VII,I,15                                           31 XI 2031

Stary Maria(1978) Czesława (2017)                                                                    II,I,13-14                                        14 I 2031

Stary Piotr(1968)                                                                                              II,I,15                                             14 I 2031

Statek Genowefa(1998)Władysław(1986)                                                            II,X,1-2                                           26 X 2033

Statek Józef(1971)Joanna(2007)                                                                        II,IV,9                                            14 VII 2031

Statek Maria(1989)Joanna(1969)                                                                       II,II,3-4                                           19 VII 2031

Statek Maria (1999)Teofil(1982)Maria(2008)                                                        V,V,1-2p                                         31 XII 2032

Stec Maria Ludwik                                                                                           Ib,V,10-11                                       11 X 2023

Stec Stanisław(1991)                                                                                        III,VII,5                                            11 IX 2032

Stochel Franciszek(1981)Rozalia(1999)ks. Henryk(1968)Elżbieta(2016)                VI,II,6-7                                          27 XI 2030

Stochel Jan(1942)Joanna(1935)Stanisław(1918)                                                  VI,II,8-9                                          27 XI 2030

Stochel Teofil(1956)                                                                                          Ia,III,5p                                          20 VI 2031

Stokłosa Anna(1965)Walenty(1967)Mucha Julia(1972)                                         Ib,IV,13-14                                     22 VI 2032

Stokłosa Jan                                                                                                    Ib,I,21                                            14 IX 2032

Stokłosa Jan(1973)Stefania(2011)                                                                      Ib,V,13                                           14 XI 2031

Stokłosa Katarzyna                                                                                          II,VI,17                                           24 X 2031

Stokłosa Stanisław(1960)Bronisława(2001)                                                         IV,I,4-5p                                        25 X 2033

Stokłosa Władysław(2016)                                                                                Ib,IV,15                                         21 I 2036

Surówka Józef(1994)Marta(2015)                                                                       VIII,I,1-2                                         23 XI 2031

Szewczyk Stefan(1993)Eugenia(2013)                                                               IV,II,9-10p                                       23 V 2033

Tabor Andrzej(1976)Katarzyna (2013)                                                                II,X,15                                             31 XII 2032

Tabor Anna(1959)                                                                                            Ia,V,9p                                             6 X 2032

Tabor Anna(1994)Franciszek(1989)                                                                   IV,IV,3-4p                                         15 XI 2031

Tabor Franciszek (2018)                                                                                   V,VIII,16                                          16 VII 2031

Tabor Franciszek(1977)Joanna(1981)                                                                  II,X,16                                              12 IV 2031

Tabor Jakub(1963)Anna(1968)                                                                           II,VIII,13                                           24 V 2031

Tabor Jakub(1963)Anna(1979)                                                                           II,IX,6-7p                                          7 VIII 2033

Tabor Józef(1980)Maria(2015)Marianna(1992)Guzak Joanna                                IV,IV,1-2p                                         23 XI 2031

Tabor Julia(1990)                                                                                             III,VI,6                                             27 VII 2031

Tabor Katarzyna(1953)Ignacy(1954)                                                                  II,VII,18-19                                        30 X 2031

Tabor Maria                                                                                                    VIII,VII,1                                            7 I 2031

Tabor Maria(1986)Andrzej(1979)                                                                       II,XI,16-17                                          23 I 2036

Tabor Maria(80)                                                                                              Ib,I,6                                                 19 IX 2032

Tabor Rozalia(1959)Maria(1976)                                                                       Ia,V,4p                                               7 III 2032

Tabor Teresa(1965)                                                                                         II,II,16                                                10 X 2032

Tabor Władysław(1975)                                                                                  Ib,III,2                                                  6 X 2032

Tatara Aleksander(1977)Magdalena Józef(1966)                                                II,VIII,5-6                                             26 X 2033

Tracz Baltazar(1961)Monika(1986)                                                                  Ia,III,17-18p                                          27 X 2033

Trzaska Maria(1992)Stanisław(1991)Jan(1994)                                                 V,VIII,7-8                                              22 X 2033

Trzaska Wiktoria(1954)Franciszek(1954)                                                          Ia,I,7-8p                                              16 X 2031

Tworzydło Feliks(1951)Fasuga Jan(1999)                                                         VI,I,1p                                                24 X 2039

Tworzydło Franciszek(2001)Katarzyna(1996)                                                    V,VI,5-6                                              10 VIII 2031

Tworzydło Franciszka(1978)Franciszek(1981) Babraj Stefania (2021)                III,II,2-3p                        2 V 2031

Tworzydło Genowefa(1978)                                                                             III,I,4                             15 XI 2032

Tworzydło Genowefa(1993)Jan(2013)Maria(1969)                                             VI,I,2-3p                        18 VI 2031

Tworzydło Jakub(2007)Jan Katarzyna                                                              VI,II,1p                          28 III 2031

Tworzydło Jan(1979)                                                                                      III,II,9-10                        5 XI 2032

Tworzydło Józef(1996)Władysława(2006)                                                         VII,I,11-12                      12 III 2032

Tworzydło Józef(1968)Tadeusz(2003)                                                              VI,II,2p                          13 IV 2031

Tworzydło Karolina Jan Joanna Jan(2010)                                                       VIII,IV,6p                        12 IX 2031

Tworzydło Karolina(1985)Janina(1977)                                                            V,VI,7-8                         10 VIII 2031

Tworzydło Maria(1984)Jan(1955)                                                                    V,IV,3-4                         31 VIII 2033

Tworzydło Marian(2013)                                                                                VI,III,2p                          6 XI 2033

Tworzydło Stanisław(1966)                                                                            II,II,14-15                        31 VIII 2033

Tworzydło Stefan(1990) Anna (2022)                                                              III,III,1p                           24 XI 2031

Tworzydło Szczepan(1989)Karolina(1962)                                                      Ib,II,26                            12 III 2032

Tworzydło Wiktoria(1966)Anna(1997)Helena(1993)                                          II,VI,15-16                       8 I 2035

Wałach Franciszek(1968)                                                                             V,V,17                            17 X 2033

Wałach Jan(1977)Teofila(2001)                                                                      III,I,9-10                          10 X 2033

Wałach Jan(1965)Wiktoria(1972)                                                                   V,II,13-14                        22 XI 2032

Wałach Marian (2013) Aleksander (2017) Emilia (2021)                                    IV,II,8                              6 VI 2031

Wałach Michał(1987)                                                                                    VII,V,3p                           6 IV 2034

Wałach Władysława(1999)Stefan(1992)                                                          IV,I,12-13p                     17 X 2033

Waśko Gen(96)Dudek Władysław(66)Pajor Józef(68)Kołodziej Jan                    V,V,15-16                       30 III 2031

Widełka Franciszek(1964)Waleria(1992)                                                         VI,II,13                           19 X 2032

Widełka Józef(1992)Maria(2004) Henryk (2021)                                               IV,I,304                          2 VIII 2031

Widełka Józef(1977)Anna(1984)Stanisław(1997)Maria(1997)                             V,VIII,1-2                       12 I 2034

Widełka Stefania(2004)Stefan(1990)                                                                V,IV,1-2                         8 XII 2032

Więckowscy Aleksander(1980)Weronika(2005)                                                V,III,10                           22 II 2032

Więckowscy Genowefa(1989)Feliks(1974) Sieja Józef (2021)                           II,VI,8-9                          21 IX 2032

Więckowscy Kazimiera(1993)Michał(2000)                                                      Ib,III,14a                         31 VIII 2032

Więckowscy Rozalia(1976)Stefan(1993)                                                          III,I,13-14                        18 VII 2031

Więckowski Franciszek(1971)                                                                         II,V,7                             27 V 2038

Więckowski Tadeusz(2001)                                                                            VI,III,15                           15 XI 2032

Więckowski Władysław(1994)                                                                         VI,I,19                             11 X 2032

Wnękowicz Andrzej(2001)                                                                              IV,III,8p                           22 XI 2032

Wolak Antonina(1978)                                                                                    II,X,2p                            23 XI 2031

Wolak Julia(2003) Jan(1955)                                                                           II,X,1p                            3 X 2032

Wolak Ludwik(1931)                                                                                      II,X,8                              1 X 2031

Wolak Wiesia(1962) Drabik Małgorzata(1965)                                                  Ia,III,8p                          1 X 2031

Wolak Zofia(2005)Emilia(88)Ludwik(15)Maria(16)                                              II,IX,2-3p                        25 X 2032

Wołek Alojza(1980)Franciszek(1966)                                                              V,II,11-12                       17 X 2031

Wołek Anna(1958)                                                                                        Ia,III,9p                           28 XII 2031

Wołek Henryk(1954)                                                                                      Ia,I,11p                          28 XII 2031

Wołek Jan(1957)Anna(2002)                                                                           Ia,IV,1-2p                      11 IV 2031

Wołek Jan(1992)Józef(2002)Stefania(2008)                                                     VI,I,21-22                       28 XII 2031

Wołek Stanisław (2021)                                                                                VI,I,18                            11 IV 2031

Wołowczyk - dziecko                                                                                    VI,III,18                          21 X 2031

Wołowczyk Bronisław(1984) Genowefa (2021)                                                VI,I,16-17                       14 III 2032

Wołowczyk Edward(2010)Józefa(2013)                                                           III,II,1p                            22 VI 2034

Wołowczyk Grzegorz (2019)                                                                         Ia,II,2                              14 X 2029

Wołowczyk Joanna(1998)Jan(1961)                                                               V,III,11                             13 V 2033

Wołowczyk Józef(2016)Brydniak Stefania(1992)Stefan(1959)                           Ib,I,25                            19 VI 2032

Wołowczyk Józefa(1993)Stanisław(1971) Jan (2019)                                       V,II,19                            10 XI 2031

Wołowczyk Maria(2003)Stanisław(1969)                                                        II,III,2-3                             20 IX 2032

Wołowczyk Stanisław(1996)Karolina(1988)Józef(1974)                                    Ib,V,8-9                           3 VI 2031

Wołowczyk Katarzyna(1970)Michał(1991)                                                      II,III,15-16                        5 XI 2033

Wołowczyk Leon(1979) Genowefa (2019)                                                      III,II,11                             23 X 2033

Wołowczyk Grzegorz (2019)                                                                        Ia, II, 2                             15 X 2039

Wołowczyk Maria(2002) Stanisław(1976)                                                       Ia,I,1-2p                           2 V 2031

Wołowczyk Mieczysław(2006)                                                                     VIII,IV,2p                          8 V 2033

Wołowczyk Paweł(2015)Stefan(2016)Andrzej(2023)                                       V,VII,12-13                       2 XII 2030

Wołowiec Wiktoria(1980)Jan(1978)                                                               VII,I,1-2                            27 X 2032

Wołowiec Weronika(1997)Józef(2011)                                                            IV,VI,4p                           24 V 2033

Wójcik Aleksander(1983)                                                                              III,IV,8                             5 XI 2033

Wójcik Anna(1964)                                                                                       Ib,II,9                              15 XI 2032

Wójcik Czesław(2000)                                                                                  III,VII,1                            30 X 2032

Wójcik Fr(1980)Maria(1997)Dudzik Fr(2012) Zdz-w (2018) Przyszlak Janusz(2019) III,III,4-5                           29 VIII 2031

Wójcik Franciszek(1991)Stefania(2002)Guzak St-w (2016)                               IV,I,10p                           26 IV 2031

Wójcik Fr.anciszek1993)Wiktoria(1991)                                                           III,VII,1-2p                        24 VII 2033

Wójcik Franciszek(2001) Maria (2017)                                                            VI,II,16-17                       16 IV 2031

Wójcik Jan(1976)Aniela(1954)                                                                        II.X,19-20                         22 IX 2032

Wójcik Józef(1956)                                                                                       Ia,IIa,3p                           6 VI 2031

Wójcik Józef(1983)Stefania(2001)                                                                   III,IV,7                             8 VI 2033

Wójcik Józef(1976)Helena(2008)Jan(2007)                                                       Ia,I,10p                           19 IX 2032

Wójcik Katarzyna(1971)                                                                                 II,IV,7                              6 VI 2031

Wójcik Katarzyna Jakub                                                                                II,X,6-7                             19 XI 2034

Wójcik Maria(1970)                                                                                       II,III,14                             16 IV 2031

Wójcik Paulina(1957)Franciszek(1951)                                                            II,X,18                             11 X 2032

Wrona Małgorzata(1968)Michał(1960)                                                              Ia,II,18p                            1 X 2033

Wrona Piotruś(1978)                                                                                      Ia,II,19p                            1 X 2033

Zagój Maria(1997)Jan(1973)                                                                            Ib,IV,14-15                        3 VI 2031

Zagój Tadeusz(2008) Maria (2019)                                                                  Ib,V,16                             3 VI 2031

Zagórscy Anna(1972)Jan(1972)                                                                       II,VI,11-12                         4 V 2031

Zagórski Józef(2012)                                                                                      VI,I,2-3                             31 XII 2032

Zaleśny Maria(1979)Andrzej(1966)                                                                  II,I,16-17                            24 I 2031

Zelek Zbigniew(1996) Maria(2012) Kazimierz (2022)                                         II,II,1                                  11 III 2037

Zgłobiccy Franciszek(1961)Julian(1987)                                                          Ia,IV,19-20p                        31 XII 2032

Zgłobiccy Weronika(2009)Tadeusz(1984)Kazimierz(2014)                                  II,X,4-5                               4 X 2032

Zgłobicka Katarzyna                                                                                      Ib,II,18                               18 X 2032

Zgłobicki Marian(1977)                                                                                   II,X,3                                  20 X 2031

Zym Anna(1977)Stanisław(82)                                                                        III,I,11-12                            20 X 2031

Zym Anna(2012)                                                                                            Ib,I,8                                  10 VI 2033

Zym Emilia(45)                                                                                              Ia,III,11p                             17 X 2033

Zym Jan(1991)Cecylia(2006)                                                                           IV,I,7p                               10 VI 2033

Zym Józef(1989)Emilia(2005)                                                                           III,IV,9-10                          u ks.TS do 2025

Zym Katarzyna(1955)Józef(1961)                                                                     V,III,6                                u ks.TS do 2025

Zym Katarzyna(1981)Anna(1955)                                                                      Ia,II,12-13p                        20 V 2033

Zym Kazimierz(2006)                                                                                       Ia,VIII,3                            22 III 2039

Zym Kazimierz(1973)Jan(1971)Karolina(1988)                                                    II,V,1-3                             31 VII 2025

Zym Marcjanna(68 lat)                                                                                     Ia,III,12p                           20 X 2031

Zym Maria(1972)                                                                                             Ib,III,6                               14 IX 2032

Zym Maria (1970)                                                                                            II,III,17                               24 XI 2032

Zym Maria(1978)                                                                                            VI,II,10                               24 XI 2026

Zym Maria(2011)                                                                                            IV,III,7p                               24 IV 2033

Żelichowski Wł-w(1983)                                                                                  III,IV,6                                  2 XI 2032

Rezerwacja - Babraj Czesław                                                                         III,VIII,2                                u ks.TS do 2029

Rezerwacja - Cebula Fabian Adela                                                                VI,III,5p                                 16 VII 2031

Rezerwacja - Rembilas Kazimierz                                                               II,IV,11                                  29 IX 2031

Rezerwacja - Halberda Józef                                                                         II,IX,8ap                               nieopłacony

Rezerwacja - Janioł Tadeusz                                                                         V,VIII,18                              9 IV 2031

Rezerwacja - Andrzej Karteczka                                                                  II,I,2                                      8 VII 2032

Rezerwacja - Małek Andrzej                                                                         VIII,IV,1p                              10 IX 2034

Rezerwacja - Mączka                                                                                  V,III,1                                   7 I 2031

Rezerwacja - Mochel Stanisław Janina                                                           II,III,1                                   20 IX 2032

Rezerwacja - Mucha Apolonia                                                                       IV,VII,2p                              16 VIII 2024

Rezerwacja - Rojek Janina                                                                            II,VII,11                               29 XII 2034

Rezerwacja - Stokłosa Maria                                                                       VII,I,20                                 21 IX 2032

Rezerwacja - Tworzydło Stanisław                                                                VIII,V,5p                              2 IV 2031

Rezerwacja - Widełka Józef Maria                                                               VI,II,14-15                            18 XI 2031

Rezerwacja - Widełka Tadeusz i Małgorzata                                                 IV, II, 20a-20b                      12 II 2040

Rezerwacja - Wołek Stanisław Stanisława                                                   VI,I,18                                 11 IV 2031

Rezerwacja - Wołowczyk Tadeusz Teodozja                                                VI,III,6p                                21 X 2031

Rezerwacja - Zgłobicka Elżbieta                                                                 Ia,IV,16p                              25 XI 2033

Rezerwacja - Zgłobicki Andrzej                                                                   Ia,V,17p                              19 V 2034

Opłatę 300 zł. (nowe miejsce dla osób spoza parafii  - 2000 zł.) jednorazowo na 10 lat za pisemnym potwierdzeniem opłaca się w kancelarii parafialnej.

Nieopłacenie grobu (zgodnie z Ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem z 20 października 1972 r. w sprawie prowadzenia ksiąg cmentarnych i chowaniu zmarłych, a także ze Statutem Cmentarnym dla Diecezji Tarnowskiej z 1987 r.) daje zarządcy cmentarza prawo do jego usunięcia, nawet jeśli ktoś o grób dba.

Groby i Zmarli pochowani w Królówce - cmentarz stary (po prawe)

Sektory (jest VI) (liczba rzymska) liczone są od dołu cmentarza (oznaczone na słupkach ogrodzenia - tablicach)   

Rzędy (druga liczba rzymska) liczone są od dołu w danym sektorze.

Miejsca (liczba arabska) liczone są od lewej w rzędzie, lub od prawej

Lokalizacja grobu:  cyfry rzymskie to sektor i rząd, liczby arabskie to miejsce w rzędzie od lewej bądź z litrą "p" to od prawej     

                                                                                                          lokalizacja                do kiedy opłacony  

Babraj Alicja(1973)                                                                                   I,VI,16                      2 V 2031

Babraj Franciszek(1845)Magdalena(1999)                                                  V,III,12                      16 VII 2025

Babraj Helena                                                                                          III,II,7                        23 X 2032

Babraj Janina(2012)Józef(2005)Oświęcimka Maria(1985)Jan(1952)                VI,VII,14-15               20 X 2031

Babraj Joanna(1937)Maria(1940)                                                                III,III,6                       23 X 2032

Babraj Katarzyna(1995)Feliks(1983)                                                           II,I,3-4                       6 VI 2024

Babraj Magdalena(1992)                                                                           VI,V,11                      21 IV 2031

Babraj Maria(1998)                                                                                   II,XV,12                     16 XI 2026

Baliccy Zdzisław(2011)Janina(1997) Grzegorz (2020)                                  I,IV,15                       16 VIII 2034

Bancyrz Walenty(1922)Henryk(1994)Maria(2005)                                        O,II,2                         2 I 2034

Biłos St-w(1991)Genowefa(2006)                                                               II,XII,5-6                      14 V 2031

Bratek Anna(2000)Wł-w(2010)                                                                   III,II,5                         14 V 2023

Bratek Franciszek(1924)Maria(1942)                                                          IV,VI,4                       15 X 2033

Brydniak Agnieszka(97) Stanisław Siemiączko (2022)                                 V,III,2p                        6 XI 2033

Brydniak Antoni(1945)                                                                              V,III,16                        12 XI 2033

Brydniak Jan(1942)                                                                                  IV,VI,12                       23 III 2025

Brydniak Józef Zofia(2013)                                                                         I,V,7-8                        24 IX 2032

Brydniak Katarzyna(1951)                                                                         VI,V,8                        30 VII 2031

Brydniak Maria(1952)                                                                               VI,VII,7                       11 XI 2030

Brydniak Stefania(1945)Franciszek(1959)Józefa(2013)                                V,II,1                          22 XI 2031

Brzegowa Aniela(1935)Jan(1947)                                                                II,XV,8                        29 X 2031

Brzegowa Ewa- dziecko                                                                           VI,III,2p                      8 VIII 2031

Brzegowa Franciszka(1982)                                                                     O,II,3p                       30 IV 2033

Brzegowa Irena- dziecko                                                                          IV,VI,6                       8 VIII 2031

Brzegowa Katarzyna(1950)                                                                      III,III,10                       18 V 2033

Brzegowa Maria(1952)                                                                             VI,IV,4                        18 V 2031

Brzegowy Jakub(1952)Aniela(1960)                                                           V,V,11                        17 XI 2030

Brzegowy Jan(1960)Maria(1951)                                                               VI,VI,15-16                  4 V 2031

Brzegowy Józef(1952)                                                                              VI,VI,6                        8 VI 2032

Brzegowy Kazimierz- dziecko                                                                   VI,III,1p                       8 VIII,2031

Brzegowy Stefan(1997)                                                                            O,III,17-18                   26 IV 2032

Brzegowy Teofila(1923)Jan(1961)Emilia(1975)Janina(1997)                          I,II,11                         9 V 2031

Brzegowy Tomasz(1946)                                                                          V,IV,2                         2 X 2032

Brzegowy Władysław(21)                                                                         II,III,6                          5 X 2032

Brzegowy Wojciech(2016) Krzysztof (2017) Jan (2017)                               II,III,9-10                      2 XI 2036

Burdel Anna(1981)Jakub(1950)Franciszek(1965)                                         VI,II,1                          8 X 2032

Burdel Józef(1936)                                                                                   III,I,4                            25 X 2032

Cebula Agnieszka(1936)                                                                          III,III,11                         8 XI 2032

Cebula Anna(1937)Franciszek(1935)                                                          III,II,15                          8 XI 2032

Cebula Anna(2008)Józef(1982) Krzysztof (2019)                                       II,VII,9-10                    26 X 2033

Cebula Jan(1985)Maria(2010)                                                                    VI,IV,6                        1 VIII 2031

Cebula Katarzyna(1921)                                                                           V,III,16                        1 VIII 2031

Cebula Katarzyna(1985)                                                                           VI,IV,7                        1 VIII 2031

Cebula Maria(2005)Franciszek(1937)                                                          III,III,8                         1 VII 2031

Cebula Piotr(1951)Julia(1971) Władysław Brzegowy (2019)                          VI,IV,8-9                    1 VIII 2031

Chojecki Szymon(1945)                                                                            V,III,7                        30 VII 2031

Cieśla Jan(1932)Karolina(1986)Maria(1931)Stanisław(1995)Maria(2013) Stokłosa Anna  II,VIII,4-5     25 X 2032

Cieśla Józef Maria Agnieszka                                                                   VI,IV,11-12                 28 VII 2031

Cieśla Józef(1995) Maria (2017) Łącki Jan(1926)                                         I,IV,2-3                      28 VII 2031

Cygan Anna(1984)                                                                                   II,III,3                         26 IX 2033

Cygan Baltazar(1929)Franciszka(1929)                                                      II,III,2                        9 XI 2030

Cygan Feliks(1941)Joanna(1976)Józef(2006)                                               IV,V,11-12                 7 V 2033

Cygan Maria(1929)Jan(1987)                                                                      II,III,4                       24 V 2023

Drabik Franuś - dziecko                                                                             IV,VIII,15a                25 X 2032

Drabik Franuś - dziecko(1958)                                                                    II,I,15a           

Drabik Jakub Józef                                                                                    II,XI,1-2                     18 XI 2030

Drabik Maria                                                                                              I,I,1p                         25 VI 2031

Drożdż Alojzy(2009)Oświęcimka Józef(84 lata)                                             VI,VIII,4                     u ks.TS do 2029

Drożdż Stefan(2011)                                                                                   I,VI,1-2                       6 X 2031

Drożdż Wiktoria(1933)Michał(1924)                                                             I,IV,11                         9 IV 2031

Drożdż Władysław(1992)Maria(2005)                                                            III,VI,1-2                     20 X 2032

Drożdż Zofia (2022) Władysław (2022)                                                          I,IV,4-5                      30 X 2032

Dudek Agnieszka(1952) Górka Zofia (2022)                                                  VI,VII,1-2                   11 XI 2030

Dudek Anna(1940)                                                                                      IV,III,3-4                     11 XI 2030

Dudek Anna(1995)                                                                                      VI,VII,11                     9 VIII 2031

Dudek Anna(2001)Józef(2010)Józef(1977)                                                      IV,IV,14-15                21 X 2031

Dudek Anna(1998)Wójcik Stefania(2002)Aleksander(2005)                              II,IV,1-2                     21 IX 2032

Dudek Antonina(1997)Feliks(1978) Kosturkiewicz Ryszard(1984) Aleksander (2017)     V,II,9-10         6 VI 2033

Dudek Feliks(1994) Stefania(1951)                                                                VI,VI,9-10                 20 V 2033

Dudek Genowefa (2022)                                                                               I,IV,16                      24 III 2027

Dudek Jan(1950)                                                                                         VI,V,15                      6 XI 2032

Dudek Jan(1972)Anna(1995)Matylda(1952)                                                    VI,VII,9-10                 9 VIII 2031

Dudek Januszek - dziecko(1971)                                                                   II,V,14                       2 XI 2032

Dudek Katarzyna(1993)Marcin(1947)                                                             V,V,8-9                      u ks.TS do 2025

Dudek Katarzyna(1998)Franciszek(1995)                                                       III,IV,12-13                 20 XII 2031

Dudek Magdalena(1952) Dziedzic Zbigniew(2016)                                          VI,VI,7                       7 X 2036

Dudek Maria(1942)Józef(1942)                                                                      III,IV,14                      20 XII 2021

Dudek Maria(1943)Jan(1986)Ewa i Adam(ur. i zm..1991)Bronisław(2015)         IV,VIII,1-2                   30 VII 2031

Dudek Maria(2009)Maria(1942)Bolesław(2015)                                               IV,VI,11                      16 I 2032

Dudek Leon(2007)Piotr(1949)                                                                        IV,IV,12-13                  21 X 2031

Dymura Stanisław(2002) Michał (2014)                                                          IV,I,3                          niepłacony

Dziadoń Jan                                                                                               VI,V,9                         18 X 2032

Dziadoń Jan(1949)Stefania(1984)                                                                  VI,II,9-10                     7 XI 2032

Dziadoń Katarzyna(1956)Jan(1937)                                                               III,III,1                          29 X 2032

Dziadoń Maria(1986)Władysław(2008)Jan(2003)                                             II,XIII,10-11                   u ks.TS do 2028

Dziadoń Weronika(1948)                                                                             V,VII,6                          24 XI 2030

Dziedzic Bożena(2005)Janina(2014) Eugeniusz(2016)Dudek Feliks(1946)        V,IV,1                          7 XI 2033

Dziedzic Franciszek(1976)Aniela(1992)                                                         II,XI,8-9                        1 VII 2033

Dziedzic Franciszka(1936)                                                                           II,XIV,9                         17 IX 2031

Dziedzic Jakub(1935)                                                                                  II,XIV,1                         20 VII 2031

Dziedzic Jaś(1983)Michałek(1999)                                                               VI,IV,2p                          26 X 2031

Dziedzic Józef(2003) Maria (2016) Wołek Franciszek(1982)Magdalena(2003)   IV,II,5                             u ks.TS do 2030

Dziedzic Józef(2000)Joanna(2003)Małgorzata Stanisława                              I,III,8-9                           26 V 2031

Dziedzic Maria (2021) Stanisław (2021)                                                       I,III,10                             26 V 2031

Dziedzic Stanisław(1948)Joanna(1958                                                         V,VII,1                            3 XII 2030

Dziedzic Stanisław(1977)                                                                            II,XI,5                            1 VII 2033

Dziedzic Stanisława - dziecko(1956)                                                             I,I,2p              

Fasuga Danuta(1992)Franciszek(2001)                                                         III,VI,1p                         2 X 2033

Fasuga Franciszek(1937)Janina(2013)                                                          III,III,2-3                         14 V 2033

Fasuga Franciszek(2009)                                                                            III,IV,5                           26 V 2031

Fasuga Julia(1965)Wojciech(1948)                                                               V,VII,4-5                       26 V 2031

Fasuga Julia(1985)                                                                                      II,VIII,6                         20 X 2032

Fasuga Julia(1998)Władysław(1952)                                                             VI,VII,8                         24 XI 2032

Fasuga Stefania(2008)Stanisław(1995)                                                          I,I,6                             24 III 2032

Fasuga Zdzisław(1979) Stefan (2022)                                                            III,VI,16                       2 X 2033

Fidor Józefa(1996)Andrzej(1980)                                                                   III,VI,7-8                      13 VII 2031

Fielek Magdalena - dziecko(1990)                                                                VI,IV,1p         

Fortuna Julian(1992)Katarzyna(1999)                                                            II,IV,4-5                        21 IX 2032

Fortuna Rozalia(1988)Walenty(1969) Babraj Józef (2021)                               II,III,8                           18 V 2033

Fortuna Tadeusz(2001)                                                                                II,III,7                           1 VI 2033

Gacek Anna(1996)Michał(1988)                                                                   II,XV,9-10                     29 IV 2033

Gacek Eleonora(1952)                                                                                VI,VI,5                         25 X 2025

Gacek Leon Agata                                                                                     VI,II,2                          16 VI 2031

Gacek Wiktoria(krzyż kamienny z MB za szybą)                                          II,XVI,8                         29 IV 2033

Gadzina Jan(53)Maria(79)                                                                           V,IV,2p                        19 VII 2031

Gajwscy Marian(1996)Mieczysław(1996) Bronisława (2019)                          I,VI,5-6                        17 X 2031

Goc Maria(1999)Władysław(1981)                                                              II,VI,1                          20 XI 2030

Golonka Bronisława(1979)Józef(1964)Władysław(2013) Stefania (2022)         VI,VI,11-12                   8 IV 2031

Golonka Janina(1951)Tadeusz(1998)                                                           VI,V,13                         8 IV 2031

Gołdas Emilia(1946)Stefan(1969)                                                                V,IV,11                         3 X 2032

Gołdas Emilia(1949) - krzyż kamienny z figurą MB                                       VI,I,6                           24 II 2031

Gołdas Julia(1951)Józef(1956)                                                                    VI,V,3-4                        22 IX 2032

Gołdas Władysław Tadeusz                                                                        II,I,19                           27 XI 2030

Górka Stefania(1951) Genowefa (2023)                                                       VI,III,1                          23 III 2031

Guzak Alojzy(1943)                                                                                   IV,VIII,5                        2 VII 2031

Guzak Edward(1997)Genowefa(2006)Karol(2009)                                          II,I,10-11                       24 X 2031

Guzak Franciszek(2012)                                                                            VI,V,7                          3 X 2031

Halberda Jan Katarzyna(2006)                                                                     II,IX,3                          22 V 2033

Halberda Małgorzata(1947)                                                                        V,VI,15                        22 V 2033

Jaworska Małgorzata(1951)                                                                        VI,III,3                         29 IV 2033

Jaworski Józef(1984)                                                                                 O,II,1                          17 X 2031

Jaworski Marcin(1948)                                                                               V,VII,10                       29 IV 2033

Juszczak Kazimiera                                                                                  VI,VI,1p                      13 V 2033

Kaczmarczyk Tomasz(1946)Wiktoria                                                          V,IV,6                         20 X 2032

Kalicka Maria                                                                                            III,VI,5                        13 VII 2031

Kapcia Anna(1945)                                                                                    V,III,3                         13 IV 2031

Kapcia Franciszek(1947)                                                                            V,VI,1                       13 IV 2031

Kapcia Jakub(1032)                                                                                    II,X,9                         27 X 2032

Kapcia Joanna(2005)                                                                                   II,X,8                        27 X 2032

Kapcia Małgorzata(1950)Maria(1950)                                                            VI,III,6-7                    27 X 2032

Kapcia Marcjanna(39)Maria(1975)Franciszek(1986)                                       II,V,12                      30 III 2031

Kapcia Michał(2015)Emilia(1994)Władysław(2005)                                       O,I,4                         12 XI 2032

Kapcia Maria(69)                                                                                         V,III,11                     24 XI 2029

Kapcia Marian (2016)                                                                                  V,I,6                         18 VII 2036

Kapcia Stefan(1999) Janina (2019)                                                                 V,I,5                         25 II 2032

Karteczka Aniela(2003)Wiktoria(1961)                                                          IV,IX,7-8                     23 V 2033

Karteczka Janina Tworzydło Jan(1943)                                                          IV,IX,1p                     2 V 2031

Karteczka Małgorzata(1933)                                                                        II,XI,13                       4 V 2031

Karteczka Maria(1998)Julian(1992)                                                               IV,IX,9-10                   4 V 2033

Karteczka Maria(1999)Kazimierz(2013)Mucha Walenty i Małgorzata, Jan i Franciszek    VI,VIII,9      u ks.TS do 2028

Kazior Jan(1998)Maria(2001)                                                                         II,I,9                         18 VI 2031

Kazior Władysław(1996)Joanna((2008)                                                           II,I,8                         26 IV 2023

Kiełbasa Wiesław (2023)                                                                             I,II,10                         10 II 2033

Kita Franciszek(1932)                                                                                  II,X,16                       31 XII 2032

Kita Jan (2017)                                                                                            II,I,14-15                    22 X 2032

Kita Maria                                                                                                   V,III,13                       26 IV 2028

Klęsk Mateusz(1993) - dziecko                                                                     VI,III,3p         

Kluba Agnieszka (1936)Marian(2008)                                                              III,II,13                      4 I 2034

Kluba Anna(1931)                                                                                          II,VIII,10                    22 X 2032

Kluba Anna(1955)                                                                                         VI,VIII,12                   12 IV 2031

Kluba Jan(1947)                                                                                           V,VII,9                       12 IV 2031

Kluba Maria(1939)                                                                                        IV,I,11                        26 X 2033

Kluba Maria (1941)                                                                                       IV,VIII,12                    20 IX 2032

Kluba Maria (1996)                                                                                        IV,VIII,17                   26 X 2033

Kluba Maria (2002)Wojciech(2009)                                                                 II,VII,11-12                 29 IV 2033

Kluba Wojciech(1985)                                                                                   II,XVI,9                      16 IV 2031

Kmiecik Józef(1989)Katarzyna(1994) Stabrawa Józef(26)                                  I,V,12                       10 XI 2030

Komasa Alojza(1975)Jan(1949) Brzegowy Stanisław (2023)                             VI,I,2-3                     17 X 2032

Komasa Franciszek(1982)Stefania(2005)                                                        II,II,9                           4 V 2031

Komasa Jakub(1947)Anna(1988)Rozalia(1985)                                                V,VI,11-12                  19 VII 2031

Komasa Jo-na(2001) Brzegowy Anna(2007)Wł-w(1998) Miś Zofia (2019)           II,II,5-6                        26 X 2033

Komasa Marcin(1953)                                                                                   VI,VIII,10                     17 X 2032

Komasa Maria                                                                                              II,II,7                           17 X 2032

Konieczny Jakub Tadeusz(1975)Stefania(2016)                                                II,X,1                           30 VIII 2031

Konieczny Józef(1992)                                                                                  II,VIII,1-2                      10 VIII 2031

Kowalski Jan(2009) Genowefa (2022)                                                             I,II,1                             24 IV 2033

Król Joasia - dziecko(1994)                                                                           II,I,16a           

ks. Babraj Jan - pomnik                                                                                III,I,9                            19 VI 2033

ks. Romański Fr.(1934)                                                                                 III,I,12                          19 VI 2033

ks. Romański Leon(1925)                                                                              III,I,11                          19 VI 2033

Kukla Józef                                                                                                   III,VII,3             26 IX 2033

Kukla Maria (2019)                                                                                        II,X,2                9 I 2033   

Kukla Roman(1974)Gadzina Małgorzata(63)                                                     VI,III,5             6 XII 2032

Kupiec Jan(1936)                                                                                           II,XVI,5            5 X 2033

Kupiec Józef(1930)                                                                                         II,V,4               23 III 2031

Kupiec Józef(1952)                                                                                         VI,VII,1p         20 XI 2030

Kupiec Maria(1932)                                                                                         II,VII,2            23 III 2031

Kupiec Maria(1991)Jan(1995)Franciszek(1944)Karolina(1956)                             V,I,12-13        10 XII 2032

Legutko Małgorzata Jacenty Maria Józef                                                           I,IV,6-7           9 XI 2032

Łabuz Wiesław(1998) Nowak Aniela(86)Jakub(62)                                              IV,VI,1-2        29 X 2033

Łąccy Franciszek(1949)Julia(1980)                                                                   VI,II,7             30 VII 2031

Łąccy Jakub(1926)Katarzyna                                                                           I,V,4               25 X 2024

Łąccy Maria(1928)Jan(1961)Magdalena(1993)                                                   II,II,14-15        9 IV 2031

Łąccy Maria(1960)Stanisław(1941)                                                                    IV,V,9-10         8 XI 2030

Łącka Agnieszka (2022)                                                                                 II,VI,4               4 I 2033

Łącka Emilia(29)                                                                                            VI,II,11             8 X 2032

Łącki Franciszek(1994) Zofia (2021)                                                                  II,II,11              9 IV 2031

Łącki Jan(2008) Maria (2022)                                                                            IV,V,6-7           8 XI 2030

Łyduch Maria(78)                                                                                            VI,VIII,5           29 IV 2033

Marszałek Barbara                                                                                          VI,VIII,6           20 XI 2030

Marszałek Franciszek Maria                                                                            III,I,5                20 XI 2030

Marszałek Maria(1940)Franciszek(1939)                                                           IV,I,7-8             20 XI 2030

Mączka Andrzej(2006) Władysław (2020)                                                         III,IV,9-10          23 X 2033

Mączka Emilia(1987) Felicjan(2002)                                                                 VI,V,6              10 XII 2032

Mączka Jan(1991) Zuzanna (2023)                                                                  III,I,1-2             30 XI 2031

Mączka Karolina(1949)                                                                                    VI,I,7               30 XI 2031

Mochel Bogumiła - dziecko(1948)                                                                     V,VII,1p         

Mochel Franciszek(1920)Albina(1965)Maria(1996)                                             O,I,5                3 IX,2033

Mochel Franciszek(1928)                                                                                II,I,2                16 V 2031

Mochel Franciszek(1988)Maria(2007)                                                               I,V,5-6             26 IX 2032

Mochel Maria(1937) Płachta Feliks (pomnik kamienny)                                       III,III,4              7 XI 2036

Mucha Andrzej(2013)Stanisław(2013)                                                               IV,II,6-7            29 V 2033

Mucha Jan(1938)                                                                                            III,VI,15            27 XII 2032

Mucha Jan(1954)                                                                                            VI,VIII,11          11 XI 2030

Mucha Jan(1995) Józef (2022)                                                                         V,I,8                13 I 2031

Mucha Joanna(1940)Andrzej(1977)Weronika(1996)                                             IV,III,7-8           5 XI 2031

Mucha Józef (2017)                                                                                         IV,III,9              8 XII 2034

Mucha Leszek (2016)                                                                                      V,VI,9              1 III 2036

Mucha Magdalena(1942)Stefania(1951)                                                             IV,VII,1p           24 IX 2033

Mucha Stanisław(1951)                                                                                   VI,IV,3             25 I 2032

Mucha Stefania(1951)                                                                                      VI,III,15             24 IX 2023

Mus Jan(1948)Maria(2008)                                                                               V,VII,7              13 IX 2031

Mus Maria(1952)                                                                                             VI,VII,4             20 VII 2031

Mus Maria (2019)                                                                                            V,VII,2-3            25 V 2032

Nowak Kazimierz(1992)Katarzyna(1944)                                                            IV,VIII,7             29 XI 2032

Nowak Maria(1938)                                                                                           III,V,1               17 VII 2033

Nowak Marian(1994)Maria(2012)Brzegowa Zofia(1943)                                         IV,VII,3-4           7 III 2032

Nowak Stanisław(1952)                                                                                     VI,VIII,13            nieopłacony

Nowak Władysław(1983)Stefania(1984)                                                                IV,VIII,13            16 VII 2025

Osika Jan(76)                                                                                                    V,VII,15            19 X 2032

Osika Maria(28)                                                                                                 VI,II,14              19 X 2032

Oświęcimka Weronika(1991)                                                                               V,IV,1p              20 X 2031

Paduch Edward - dziecko(1952)                                                                          VI,V,3p              14 VII 2031

Paduch Franciszek(1984)Anna(1990)Wołowczyk Paweł(2013)                               I,II,4                   25 XI 2032

Paduch Józef(1939)                                                                                            IV,I,10                26 I 2033

Paduch Maria- dziecko                                                                                       VI,V,4p         

Paduch Maria(1941)                                                                                           IV,V,3                26 I 2028

Paduch Maria(1947)Shumiw Weronika(1996)                                                        V,VI,14               22 IX 2032

Paduch Maria(2011) Marian-Stanisław (2012) Marian (2017)                                   III,V,3-4               29 X 2031

Paduch Stanisław(1943)                                                                                     IV,VII,2               14 VI 2031

Paduch Staś - dziecko                                                                                       VI,V,2p          

Palej Małgorzata(1965)Jan(1923)Emilia(1998)                                                       I,II,7                   28 IX 2033

Palej Stefania(1996)Władysław(2009)                                                                  I,II,9                   5 V 2033

Palej Wiktoria Antoni                                                                                          II,X,10                22 XI 2032

Panna Ewa(1943)                                                                                               IV,IV,1               13 IX 2031

Panna Jan (1939)                                                                                               IV,I,12               13 IX 2031

Papuga Magdalena(1985) Alojzy(1989)                                                                II,II,12-13            26 X 2033

Piekarczyk Ewa, Adam -dzieci                                                                            II,I,17a               17 XI 2030

Płachta Agata(1981)                                                                                          II,XVI,3               5 VIII 2031

Płachta Andrzej                                                                                                 VI,VIII,14            7 V 2028 (po tym czasie usunąć)

Płachta Anna                                                                                                     IV,VIII,6              7 V 2028 (po tym czasie usunąć)

Płachta Jan Katarzyna                                                                                       VI,I,13-14            12 III 2024

Płachta Józef(1986)                                                                                            II,XVI,2               5 VIII 2031

Pyrz Bronisława(1992) Jakub(2009)                                                                     II,VII,7                29 XI 2032

Pyrz Maria(1992)Jakub(2004)                                                                              II,X,3-4               29 XI 2032

Pyrz Maria(1970) Oświęcimka Joanna(1990)                                                        II,IV,8                  28 V 2033

Rajca Katarzyna(1974)Jakub(1946)                                                          V,IV,10            14 VII 2031

Rajca Maria(1989)Jan(2008)                                                                     I,II,12              15 X 2031

Rodzaj Julian(1960)                                                                                  II,IX,11            25 XI 2033

Rodzaj Julian(1959)Stefania(1975)Stanisław(1990)                                      II,XII,10-11       25 XI 2033

Samek Feliks(1943)                                                                                  VI,I,12             20 XI 2030

Samek Franciszek(1935)Stabrawa Feliks(1978)Maria(1997)                         II,XIII,4-5         14 V 2031

Samek Jan(1987)                                                                                      II,XIII,3           14 V 2031

Samek Joanna(1937)                                                                                 III,II,3            10 XI 2030

Samek Józef(1936)                                                                                    II,XVI,1          10 XI 2030

Samek Władysław(1951)                                                                           VI,V,10          10 XI 2030

Sądzik Maria                                                                                            VI,I,9             26 IV 2028

Sądzik Wojciech(1945)                                                                             V,III,14           26 IV 2028

Skalscy (dzieci) Stefania, Dawidek, Ryszard, Patryk                                   IV,VIII,15a

Smaga Karol(1940)                                                                                    IV,III,15          20 VI 2032

Smaga Rozalia(1944)                                                                                 V,II,14            20 VI 2032

Smoleń Aleksander- dziecko                                                                       III,I,1p            

Smoleń Stanisław(1999)Emilia(2016)                                                            II,XV,3-4         21 X 2031

Stabrawa Adam(1964)- dziecko                                                                   między I i II   

Stabrawa Anna(1988)St-w(1997)                                                                  O,II,2p            24 X 2032

Stabrawa Feliks(2003)Konieczny Władysław(1977)Ludwika(1992)                   II,IX,1-2          10 VIII 2031

Stabrawa Franciszek(1971)Katarzyna(1939) Kapcia Franciszek (2021)            IV,I,1-2           13 VI 2031

Stabrawa Janina(1954)Baran Maria(2010)                                                      VI,II,5             18 XII 2030

Stabrawa Kapcia Maria(1937)                                                                       III,IV,7            27 XI 2030

Stabrawa Maria(2001)Józef(2008)                                                                  I,VI,3-4          3 X 2032

Stabrawa Stefania(1982)Andrzej(1987)                                                          IV,V,1-2          8 XI 2023

Stary Anna(1964)Jan(1965)Mochel Martynka(2000)                                        III,VII,6           10 I 2031

Stary Edward(42)                                                                                        II,XII,4            8 X 2032

Stary Józef(1993)                                                                                        III,VII,7-8        10 I 2031

Statek Ignacy(1947)                                                                                    V,VI,5            2 XII 2031

Statek Jakub(1932)Józef(1992)                                                                     II,X,15           19 VII 2031

Statek Katarzyna(1940)                                                                               IV,II,10          5 XI 2031

Stochel Agnieszka(1935)Marcin                                                                   II,XIV,6          8 X 2032

Stochel Anna(1923)                                                                                    O,IV,2           20 IX 2032

Stochel Anna(1991)Tadeusz(2011)                                                                III,II,10          20 VI 2031

Stochel Anna(1936)Henryk(15)Zofia(2)                                                           III,II,11-12      20 VI 2031

Stochel Tadziu- dziecko(5)                                                                           II,II,1p            20 VI 2031

Stokłosa Franciszek(2015)                                                                           II,II,4             23 XI 2025

Stokłosa Józef(1932)Maria(1942)                                                                  II,II,2-3          20 IX 2033

Stokłosa Józef(1954)Maria(1992)                                                                   II,II,1             20 IX 2033

Stokłosa Melchior                                                                                        II,X,11           29 II 2032

Tabor Anna(1944)Józef(1985)                                                                        IV,IX,2-3        24 V 2031

Tabor Anna(82)                                                                                            I,II,13            15 X 2031

Tabor Basia- dziecko(1968)                                                                          VI,V,1p          

Tabor Jan(1943) Genowefa(1998)                                                                  V,I,3              9 V 2031

Tabor Józef(1991)Janina(2015)                                                                      II,XIII,8           9 V 2031

Tabor Józef(2011)                                                                                         IV,V,15          28 X 2031

Tabor Katarzyna(1944)                                                                                 IV,IX,15          5 XI 2031

Tabor Maciej(1944)                                                                                      IV,IX,13          5 XI 2031

Tabor Teofil(1991) Maria (2017)                                                                     I,III,3             2 V 2033

Tabor Wiktoria(1949)Sebastian(1926)                                                           I,V,2               10 III 2031

Tabor Władysław(1993)Emilia(2005)                                                              IV,V,13-14        27 X 2032

Trybuła Anna(1945)                                                                                     V,III,15             2 IX 2033

Trzaska Andrzej(2012)                                                                                V,VI,2-3           17 II 2031

Twardosz Jan(2003)Emilia(2007)                                                                   I,III,12             31 XII 2032

Tworzydło Anna(1945)                                                                                  IV,IX,4             25 VI 2031

Tworzydło Joanna(1934)                                                                               II,XI,3              25 II 2032

Tworzydło Robert(1993)Andrzej(1946)Joanna(1983)(Stanisław(1994)                V,V,12-13         1 VIII 2031

Wałach Agnieszka(1953)                                                                             VI,II,3               24 X 2024

Wałach Anna(1944)                                                                                     V,I,10               3 VI 2031

Wałach Franciszek(1987)                                                                            VI,V,1-2           24 X 2024

Węglarz Maria(1985)                                                                                    I,II,5                20 X 2032

Widełka Alojzy(1935)Katarzyna(1936) Jan(1987)Maria (2017)                           II,XIII,1             23 X 2033

Widełka Maria(1965)Jan(1947)                                                                      V,VI,6-7           5 VI 2031

Wielgus Edward(2015) Stefania (2023)                                                          V,VI,10            5 X 2035

Więckowscy Joanna Walenty                                                                       V,II,5-6            19 VIII 2024

Więckowscy Rozalia(1984)Jan(1975)                                                            II,X,6-7             27 X 2032

Więckowska Katarzyna(1945)                                                                      VI,I,8                22 II 2032

Więckowska Maria(1946)                                                                             V,IV,8              18 XI 2030

Więckowska Wiktoria(1993)                                                                         II,I,5                13 VIII 2026

Więckowski Franciszek(1952)                                                                     VI,VIII,15         21 IX 2032

Więckowski Władysław(1944)                                                                     V,II,7-8            13 VIII 2026

Włodarczyk Wojciech Wałach Ryszard                                                        VI,VIII,8           10 X 2033

Wolak Franciszek(2012)                                                                             V,I,14               7 XII 2032

Wolak Józiu, Marysia - dzieci                                                                      V,V,1p              3 X 2032

Wolak Stanisław(1992)                                                                               I,IV,9                31 X 2032

Wolak Władysław(1941)                                                                              IV,V,4               9 XI 2032

Wolak Władziu - dziecko                                                                             IV,VIII,15b         25 X 2032

Wołek Emilia(38)                                                                                        IV,III,1               3 X 2032

Wołek Jan(1950)Elżbieta(1955)                                                                    VI,III,9-10          8 XII 2032

Wołek Jan(2004)Maria(2013)Stanisława(1940)Sebastian(1983)                        IV,IV,16            3 XII 2030

Wołowczyk Jan(1952)                                                                                 VI,VII,12           28 III 2032

Wołowczyk Jan(2007) Antoni (2017)                                                             II,VI,2               u ks.TS do 2027

Wołowczyk Maria(1976) Jan1938) Mieczysław (2022)                                   III,IV,15-16        14 VI 2031

Wołowczyk Władysław(1980)Aniela(1944)                                                    V,III,18-19         8 IV 2031

Woźniak Maria (2017) St-w (2019)                                                               V,III,1                19 VII 2037

Wójcik Elżbieta(1949)                                                                                 VI,I,4                11 IV 2031

Wójcik Emilia(1943)Władysław(2000)Genowefa(2014) Jan (2020)                   III,VI,14            28 X 2031

Wójcik Franciszek(1951)                                                                            VI,IV,13           11 X 2032

Wójcik Marian(1983) Maria (2022)                                                               II,XI,16             14 XI 2031

Wójcik Pawełek - dziecko                                                                           II,I,18a              28 X 2031

Wójcik Stasia- dziecko                                                                               II,I,18            

Wójcik Szczepana(1942)                                                                            IV,VII,11            23 III 2031

Wójcik Weroniak(1991)Brzegowy Sebastian Wójcik Jan(1993)                       I,IV,14               25 X 2032

Wójtowicz Małgorzata - dziecko(1976)                                                         O,IIV,1p            

Zagórski Kazimierz(1990) Kowalski Marek (2020)                                         I,I,1                  26 IX 2032

Zaleśny Jan(1945)                                                                                      V,II,3                24 X 2031

Zgłobicki Franciszek(2013)                                                                          I,V,9                31 XII 2032

Zgłobicki Michałek- dziecko(1992), Katarzyna (2018)                                    VI,IV,3p           28 IX 2032

Zgłobicki Stanisław(1942)                                                                            IV,IV,6            15 X 2032

Zym - troje dzieci                                                                                        I,I,11               23 VII 2024

Zym Aleksander(1988) Emilia (2022)                                                           I,I,5                 25 IV 2033

Zym Aniela(1976)Jan(1988) Drożdż Zofia (2022) Władysław (2022)                 I,IV,4-5           30 X 2032

Zym Franciszek Jan (2021)                                                                         I,VI,12            20 V 2033

Zym Franciszek(1985)Anna(1976)                                                               II,I,12              14 XII 2031

Zym Honorata(1943)                                                                                   IV,VIII,3           22 IX 2032

Zym Józef(2016)Stary Leon Anna                                                                 I,III,5-6           17 X 2032

Zym Kajetan Agnieszka Maria                                                                     II,I,14-15          22 X 2032

Zym Katarzyna(1941) Walenty(1943)                                                           IV,VI,13          15 VII 2031

Zym Małgorzata(1920)Maria(1973)Andrzej(1974)                                           0,II,1p              23 VII 2024

Zym Stanisław(2007)                                                                                   II,XIV,2            22 IX 2032

Zym Stanisława(2001)Teofil , Franciszek (2017)                                            II,XVI,6            20 V 2033

Zym Stefania(2004)Jan(1976)                                                                       II,XI,6-7           15 IV 2031

Zym Teofila(80)                                                                                           II,I,13              14 XII 2031

Zym Wojciech(1948)                                                                                   V,VII,8            17 X 2033

Żelichowscy Barbara(1976)Maria(1991)Katarzyna(2002)                                  II,III,13            30 VII 2034

Żelichowska Katarzyna(1947)                                                                       V,IV,4             20 VII 2031

Żelichowski Ludwik(1972)                                                                            V,V,5              2 XI 2032

Rezerwacja- Baran Józef                                                                         VI,II,4              25 V 2032

Rezerwacja- Cieśla Stanisław                                                                  I,IV,1               28 VII 2031

Rezerwacja - Drożdż St-w Wł-wa                                                             VI, VIII, 3          18 X 2033

Rezerwacja- Dudek Stefan                                                                       III,VI,12-13      20 XII 2031

Rezerwacja- Dziedzic Irena                                                                      II,XI,10            13 VI 2031

Rezerwacja- Górka Zofia z N Wsi dla Nowak Eugeniusza                            VI,VII,3           9 XI 2031

Rezerwacja- Kapcia Maria                                                                        II,V,11             6 VI 2031

Rezerwacja- Krzyszkowscy Anna Stanisław                                              VI,VII,13         22 X 2033

Rezerwacja- ks. Brzegowy Tadeusz                                                          III,I,8               1 XI 2032

Rezerwacja- Mochel Jan Danuta                                                                III,VII,5            27 VI 2031

Rezerwacja- Płachczewska Janina                                                             IV,IX,14           2 V 2032

Rezerwacja- Smoleń Franciszek                                                                II,XV,1-2          21 X 2031

Rezerwacja Stabrawa Halina i Jan                                                             0, II, 16 p         17 VII 2040

Rezerwacja- Stokłosa Józef                                                                       VI,I,1              14 VIII 2034

Szewczyk Irena                                                                                       VI, IV, 3           20 II 2040

Rezerwacja- Wołowczyk Stanisława Stanisław                                           II,I,1               27 I 2034

Rezerwacja- Wójcik Stanisław Józefa                                                        II,III,1              23 X 2032